KONKURS ZAKOŃCZONY - wyniki i rozwiązania zagadekZasady konkursu


 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na www.zaufanatrzeciastrona.pl do dnia 26 września 2013 do godziny 22:00 CET.
 2. Konkurs polega na odnalezieniu 10 ukrytych flag oraz ich zdekodowaniu / odszyfrowaniu.
 3. Punktowane jest przesłanie zdekodowanej flagi.
 4. Każda prawidłowo zdekodowana i przesłana flaga warta jest 1 pkt (choć ich poziom trudności jest bardzo zróżnicowany).
 5. Odpowiedzi w konkursie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres adam [małpa] zaufanatrzeciastrona.pl.
 6. Odpowiedzi w konkursie można przesyłac w dowolnym momencie w trakcie jego trwania.
 7. Dopuszczalne jest przesyłanie odpowiedzi częściowych. Warunkiem uznania różnych części odpowiedzi jednego uczestnika jest przesłanie wszystkich odpowiedzi z tego samego adresu poczty elektronicznej.
 8. Za odpowiedź przesłaną uznaje się taką, która dotarła do skrzynki odbiorczej organizatora przed zakończeniem konkursu (lepiej nie czekać do ostatniej sekundy).
 9. Organizator w miarę możliwości będzie zamieszczał pod adresem www.zaufanatrzeciastrona.pl/konkurs/secure2013/konkurs.html aktualny najlepszy wynik przesłany przez uczestników.
 10. Zwycięzcą konkursu zostanie pierwsza osoba, która w trakcie jego trwania prześle treść wszystkich 10 zdekodowanych flag.
 11. Jeśli wydarzenie opisane w pkt 10 nie nastąpi, zwycięzcą zostanie osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w trakcie trwania konkursu.
 12. Jeśli więcej niż 1 osoba zdobędzie taką samą najwyższą liczbę punktów, zwycięzcą zostanie osoba, która jako pierwsza przesłała ostatnią ze zdekodowanych flag.
 13. Nagrodą w konkursie jest darmowa wejściówka na konferencję SECURE 2013, która zostanie przekazana przez organizatorów konferencji.
 14. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie www.zaufanatrzeciastrona.pl/konkurs/secure2013/konkurs.html

Wskazówki


 1. Wszystkie flagi znajdują się w treści strony www.zaufanatrzeciastrona.pl/konkurs/secure2013/konkurs.html lub w obiektach, do których łącza znajdują się na ww. stronie.
 2. Odnalezienie flag nie wymaga działań typu brute force.
 3. Flagi są ukryte, zaszyfrowane lub zakodowane i wyglądają na przykład tak: "OAMRJD,ANA,TAJC.OYANAC,JCA;YATRLR,CAEANA".
 4. Jeśli flagi są zaszyfrowane lub zakodowane, to wyłącznie za pomocą publicznie znanych i dostępnych algorytmów a ich dekodowanie/odszyfrowanie wymaga jedynie darmowych, publicznie dostępnych narzędzi (lub w niektórych wypadkach kawałka papieru i ołówka).
 5. Aktualny najlepszy wynik: 10 pkt

  1 punkt:2 osoby
  2 punkty:2 osoby
  3 punkty:2 osoby
  4 punkty:2 osoby
  5 punktów:2 osoby
  6 punktów:0 osób
  7 punktów:1 osoba
  8 punktów:0 osób
  9 punktów:0 osóba
  10 punktów:1 osoba


  Wyniki mogą nie odzwierciedlać rezultatów wszystkich użytkowników - niektórzy mogą wstrzymywać się z wysłaniem odpowiedzi do końca konkursu. Checksum: JZAVOWKTKBAUGSCCIVJEOQKNKVKECQ2IKBHUIT2CJZHUURKTKRFU6VCXIJKVIQKDJA======