Błąd w kliencie Git dla Win/OS X

dodał 19 grudnia 2014 o 09:23 w kategorii Drobiazgi  z tagami:

Jeśli korzystacie z Gita używając klienta na platformie Windows lub OS X, to zalecamy szybką aktualizację. Wczoraj opublikowano informację o błędzie umożliwiającym na skutek błędnego interpretowania ścieżki lub nazwy pliku nadpisanie pliku .git/config w trakcie pobierania kodu z serwera a przez to wykonanie dowolnego kodu po stronie klienta.