23.03.2012 | 08:00

avatar

Adam Haertle

Co wynika z analizy 855 incydentów bezpieczeństwa w roku 2011?

Firma Verizon od kilku lat publikuje coroczne raporty, podsumowujące incydenty analizowane przez jej dział Risk Team. Wspólnie z organami ścigania z USA, Australii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii zbiera informacje i przedstawia w formie rocznego podsumowania. Co wynika z danych za rok 2011?

Jakie incydenty obejmuje raport

Raport 2012 Data Breach Investigations przygotowano w oparciu o przeprowadzone przez zespół Verizon oraz zespoły ścigania przestępczości komputerowej 5 krajów analizy 855 incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa w różnych organizacjach. Raport obejmuje jedynie incydenty, w których doszło do naruszenia poufności informacji. Nie znajdziemy w nim incydentów, których skutkiem nie był wyciek danych, czyli np. ataków typu DDoS.

Główne obserwacje

Raport przedstawia kilka ciekawych trendów i obserwacji. Najistotniejsze z nich to:

  • w 69% incydentów użyte było złośliwe oprogramowanie
  • tylko 7% incydentów wiązało się z użyciem inżynierii społecznej
  • 98% incydentów było skutkiem aktywności osób z zewnątrz organizacji
  • w małych organizacjach najczęstszym miejscem ataku były zdalnie dostępne usługi, w dużych organizacjach tę rolę grały aplikacje www
  • duże organizacje są mniej podatne na zautomatyzowane ataki, lecz są częściej atakowane w bardziej wyrafinowany sposób
  • haktywiści, główny nowy gracz roku 2011, biorą za cel głównie duże organizacje
  • większość włamań miała za cel uzyskanie dostępu do danych kart kredytowych przechowywanych przez mniejsze firmy i wykorzystywała automatyczne narzędzia
  • 85% włamań zostało wykrytych po czasie dłuższym niż kilka tygodni

Najważniejsze rekomendacje

Rekomendacje w raporcie zostały podzielone na dwie sekcje: dla małych i dla większych przedsiębiorstw. Małe firmy mają łatwe zadanie – podstawową radą autorów raportu jest zmiana domyślnych haseł, szczególnie w systemach typu POS (Point of Sales). Drugą wskazówką jest wdrożenie rozwiązań zabezpieczających punkty zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej, np. poprzez ustanowienie reguł kontroli dostępu lub instalację firewalla.

Dla firm większych, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze IT, główne zalecenia to audyty kodu źródłowego i testy penetracyjne aplikacji www oraz przede wszystkim analiza logów. W większych firmach z reguły istnieją już rozwiązania rejestrujące zdarzenia z obszaru bezpieczeństwa, jednak najczęstszym problemem jest to, że nikt tych logów nie przegląda.

Wszystkim czytelnikom zainteresowanym tematem polecamy lekturę całego raportu – wygląda na to, że dość wiarygodnie przedstawia skalę i charakter obecnie spotykanych zagrożeń.

Powrót

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Co wynika z analizy 855 incydentów bezpieczeństwa w roku 2011?

Komentarze