Nowy rodzaj ataku DDoS z wykorzystaniem serwerów MS SQL

dodał 22 stycznia 2015 o 11:02 w kategorii DDoS  z tagami:
Nowy rodzaj ataku DDoS z wykorzystaniem serwerów MS SQL

W niedawnym ataku na stronę WWW atakujący wykorzystał mało znaną właściwość serwerów MS SQL, pozwalającą na uzyskanie 22-krotnego wzmocnienia ataku. Podatnych serwerów może być około 700 tysięcy, zatem warto przyjrzeć się problemowi.

Podstawowym narzędziem ataków DDoS jest wykorzystanie tzw. wzmocnienia (amplification). Polega ono na znalezieniu usług i serwerów, które po otrzymaniu krótkiego zapytania ze sfałszowanego adresu nadawcy prześlą na fałszywy adres dłuższą odpowiedź. Dzięki temu atakujący może np. wykorzystując łącze o przepustowości 100Mb/s wygenerować atak o mocy 10 czy 100 razy większej, ukrywając jednocześnie swoją tożsamość.

Ciekawe pakiety

W grudniu witryna WWW miasta Columbia padła ofiarą ataku DDoS. Atakujący wykorzystywał różne popularne techniki ataku takie jak wzmocnienie SSDP czy NTP. Części pakietów nie udało się jednak przypisać do żadnego znanego rodzaju ataku i poddano głębszej analizie. Wyglądały one tak:

Fragment listy pakietów

Fragment listy pakietów

a tak wyglądała ich zawartość:

Zawartość pakietów

Zawartość pakietów

Mamy więc pakiety UDP przychodzące na port 1434 i zawierające informacje o serwerach MS SQL. Jest to wynik działania usługi SQL Server Resolution Service, która w oparciu o SQL Server Resolution Protocol udziela klientowi informacji o konfiguracji serwera. Usługa ta jest aktywna na wszystkich serwerach MS SQL od wersji SQL Server 2000. Shodan wskazuje, że w sieci dostępne jest ponad 700 000 potencjalnie podatnych serwerów.

Osiągane w ten sposób wzmocnienie ataku zależy od konfiguracji wykorzystywanego serwera, ale średnio można przyjąć, że wyniesie ok 22x. Przykładowy skrypt w Pythonie testujący podatność serwera:

import socket
     HOST_IP = "192.168.1.1"
     sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
     sock.connect((HOST_IP, 1434))
     qry = bytes.fromhex('02')
     sock.send(qry)
     ans = sock.recv(5120)
     print(ans)

Wyłączenie usługi na serwerze może nie być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ może z niej korzystać cześć narzędzi bazodanowych. Znacznie lepiej jest trzy razy rozważyć sens umieszczania serwera MS SQL na publicznym adresie IP przy braku ograniczeń na ruch przychodzący i wychodzący.

Autorzy ataków DDoS szybko przyswajają rynkowe nowinki, zatem możemy się spodziewać, że wkrótce do ataków NTP czy SSDP dołącza także ataki MC-SQLR. Administratorzy serwerów MS SQL  – filtrujcie ruch lub chowajcie serwery w sieci wewnętrznej zanim dowiecie się, że były wykorzystane do ataku.