MD5 standardem bezpieczeństwa

dodał 21 marca 2016 o 15:26 w kategorii Drobiazgi  z tagami:

Nie wiemy czy tę informację zostawić w kategorii Drobiazgi, czy może raczej FunSec. Ale po kolei. Użytkownicy forum gry BloodWars otrzymali dzisiaj wiadomość o wycieku bazy danych forum. Zacytujmy najciekawszy fragment informacji:

[…]osoba mająca backup bazy ma nie tylko dostęp do wszystkich postów na forum, ale również do innych danych, w tym adresów e-mail, adresów IP i ZASZYFROWANYCH haseł.

Hasła są szyfrowane jednostronnie metodą md5, co jest powszechnie uznawanym standardem bezpieczeństwa, jednak jak wiadomo odpowiednio silny komputer może przeprowadzić ataki typu brute force i złamać pojedyncze, wybrane hasła (złamanie wszystkich raczej nie wchodzi w grę, bo wymagałoby ogromnych mocy obliczeniowych).

Po pierwsze to przetworzenie przez funkcję skrótu trudno nazwać szyfrowaniem – to w końcu operacja jednostronna. Istotniejszy jest kolejny fragment, gdzie MD5 opisane jest  jako powszechnie uznawany standard bezpieczeństwa. Sprawdziliśmy dwa razy – komunikat był opublikowany w roku 2016, a nie 2006. No chyba, że zabrakło fragmentu zdania które powinno brzmieć powszechnie uznawany za przestarzały standard bezpieczeństwa. Zabawny jest również fragment o odgadywaniu haseł – doświadczenie pokazuje, że w przypadku haszy MD5 skuteczność łamania dla dużych baz standardowo przekracza 90%.

Strona gry

Strona gry

Na plus można administracji forum zaliczyć poinformowanie użytkowników (chociaż dopiero po 9 dniach) oraz wyjaśnienie powodów wycieku (działalność użytkownika o podwyższonych uprawnieniach w trakcie prac technicznych). Nie zmniejsza to jednak niesmaku związanego z wcześniejszych paragrafem.

Dziękujemy użytkownikom, którzy podesłali informacje.