07.02.2019 | 09:41

avatar

Gosia Fraser

Większość ludzi nie wie, jakie dane o nich ma Facebook

Niecałe 75 proc. dorosłych Amerykanów nie zdaje sobie sprawy, że Facebook gromadzi dane na temat ich profilu psychologicznego i zainteresowań, które potem wykorzystywane są dla celów marketingu profilowanego.

Zaiste, obraz nakreślony przez ostatnie badania Pew Research Center wygląda bardzo ponuro.

Ile wie o nas Facebook?

Wydarzenia ostatnich kilku miesięcy w kontekście powszechności wiedzy o mechanizmach profilowania na potrzeby marketingu niewątpliwie mają bardzo edukacyjny charakter. Ludzie na całym świecie dzięki doniesieniom o licznych naruszeniach prywatności mieli okazję dowiedzieć się trochę więcej na temat tego, jak działają ich ulubione aplikacje społecznościowe i dlaczego są one dostępne bezpłatnie.

Jak wynika jednak z badań Pew Research, wiedza nie upowszechnia się dostatecznie szybko i wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że największa sieć społecznościowa świata, Facebook, gromadzi na temat ich codziennych zachowań mnóstwo informacji. Badanie wykazało, że użytkownicy nie mają również zielonego pojęcia o tym, gdzie są przechowywane dane na ich temat. Nie wiedzą też w przeważającej mierze o istnieniu specjalnej podstrony Facebooka, na której można znaleźć informacje na temat własnej aktywności w serwisie Zuckerberga.

Pew skupił się przede wszystkim na tym portalu społecznościowym, bo jak stwierdzili badacze, odgrywa on niezwykle ważną rolę w medialnym ekosystemie świata.

Jak uważa jednak dyrektor Pew Research ds. badań internetowych i technologicznych, Lee Rainie, prywatność ma znaczenie dla Amerykanów. To klasyczna amerykańska wartość, ale jednak kiedy są online i robią różne rzeczy, zachowują się tak, jakby zbieranie i analizowanie ich danych osobowych było dla nich czymś zupełnie w porządku. Według niego ta niespójność światopoglądowa wynika z faktu, że mieszkańcy USA nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co się dookoła nich dzieje. Nie mają do tego wystarczającej wiedzy.

Można niejako odnieść wrażenie, że to klasyczny przykład chwili, w której postęp wyprzedza możliwość adaptacji człowieka do zastanej rzeczywistości. Nieliczni tylko, a może po prostu bardziej zorientowani i dociekliwi, zainteresują się tym, jakie zmiany zachodzą wokół nich. Inni będą zaś żyli w przekonaniu, że problemy takie jak naruszenia prywatności ich nie dotyczą (ostatecznie nie mam nic do ukrycia wciąż króluje w dyskusjach z pewnym rodzajem użytkowników urządzeń i aplikacji) i problem de facto nie istnieje. Nic bardziej mylnego.

Wyniki

Omawiane w tym artykule wyniki pochodzą z badania, które przeprowadzono na reprezentatywnej dla USA próbie 963 osób korzystających z Facebooka w wieku od 18 lat. Jak już wcześniej pisałam, Facebook dzięki podstronie preferencji dotyczących reklam umożliwia użytkownikom sprawdzenie, w jaki sposób algorytm serwisu kategoryzuje ich zainteresowania bądź inne dane na potrzeby marketingu.

Po wejściu w ustawienia preferencji reklam, zdecydowana większość badanych (88 proc.) stwierdziła, że Facebook sam wygenerował na ich temat jakieś informacje. Nieco ponad połowa z nich uważała (59 proc.), że stworzone przez serwis kategorie rzeczywiście odzwierciedlają ich zainteresowania. 27 proc. respondentów z kolei oceniło, że klasyfikacja Facebooka nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym lub też jedynie w niewielkim stopniu opisuje ich osobę. Co warto podkreślić – ponad połowa użytkowników serwisu (51 proc.) ocenia, że nie czuje się komfortowo ze świadomością tego, iż firma klasyfikuje ich w taki sposób.

W przypadku wielu użytkowników w zakładce preferencji reklamowych można znaleźć informacje nie tylko na temat tego, jak korzystają z aplikacji (rodzaj urządzenia, sieci). Dla znacznej części osób w zakładce zgromadzone zostały także szczegółowe informacje dotyczące afiliacji politycznej, kwestii światopoglądowych czy grupy etnicznej, z której się wywodzą.

Jak widzą nas społecznościówki? Drugie badanie

Pew Research Center przeprowadziło też inny eksperyment, w którym wzięła udział grupa dorosłych Amerykanów stanowiąca reprezentatywną próbę. Uczestnicy badania korzystali także z innych platform społecznościowych, takich jak Twitter czy Instagram. Jego wyniki pozwalają na nieco szerszy ogląd względem poprzedniej analizy, opartej tylko na informacjach dotyczących Facebooka.

Rezultaty badania wskazują, że użytkownicy portali społecznościowych generalnie są przekonani, iż stosunkowo łatwo na podstawie gromadzonych danych można określić ich cechy i zainteresowania. Większość osób korzystających ze społecznościówek (84 proc.) uważa, że bardzo łatwo lub stosunkowo łatwo portale społecznościowe mogą określić ich rasę lub pochodzenie etniczne. Hobby i zainteresowania mają być dla sieci społecznościowych łatwe do wskazania według 79 proc. ankietowanych, przynależność polityczna – według 71 proc., a wyznawana religia – według 65 proc.

Z kolei 28 proc. użytkowników mediów społecznościowych uważa że serwisom tym trudno byłoby poznać ich preferencje polityczne. Co ciekawe, to niemal tyle samo osób, ile w pierwszym badaniu stwierdziło, że przypisana im afiliacja polityczna jest niedokładna lub nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym.

Badanie Pew wykazało, że około połowa użytkowników Facebooka (51 proc.) ma przypisaną przynależność polityczną określaną przez platformę jako „liberalna”, „bardzo liberalna” lub „konserwatywna”. Wśród osób, którym serwis przypisuje afiliację polityczną, 73 proc. uważa, że otrzymana klasyfikacja jest bardzo lub umiarkowanie dokładna, podczas gdy 27 proc. utrzymuje, że kategoria Facebooka nie opisuje ich wcale bądź jedynie w niewielkim stopniu.

Istnieje przy tym pewna rozbieżność pomiędzy tym, co użytkownicy mówią na temat swojej orientacji politycznej, a tym, co przypisuje im Facebook. To widoczne w szczególności wśród osób, które określają siebie samych jako “umiarkowanych”. Blisko 36% z nich twierdzi, że nie są dokładnie sklasyfikowani przez portal. Z kolei 20% samozwańczych liberałów i 25% tych, którzy określają siebie jako konserwatywnych, twierdzi, że Facebook mija się z prawdą, opisując ich zapatrywania polityczne.

Wyniki uzyskane przez Pew podkreślają rolę przejrzystości i kontroli w całej branży reklamowej, a także potrzebę większej edukacji konsumentów w zakresie kontroli, którą dajemy na wyciągnięcie ręki ludziom – podkreślił w oświadczeniu rzecznik Facebooka Joe Osborne, komentując wyniki ośrodka. W tym roku robimy więcej, aby ustawienia (na Facebooku – red.) były łatwiejsze w obsłudze i przeprowadzimy więcej bezpośrednich spotkań na temat reklamy i prywatności – dodał.

Pojawiające się coraz częściej w przestrzeni publicznej pytania dotyczące tego, jak zgromadzone dane mogą być niewłaściwie wykorzystane do manipulowania ludźmi, zmusiły jednak wielkie portale społecznościowe do defensywy. W odpowiedzi giganci technologiczni zareagowali, promując narzędzia, które – jak sami twierdzą – oferują przejrzystość swoich praktyk biznesowych; w przypadku Facebooka są to wspomniane już ustawienia preferencji użytkownika względem reklam. Podobną funkcjonalność oferuje także Google.

Poza promowaniem tego typu rozwiązań online firmy zdecydowały się również wyjść do ludzi w sensie dosłownym. W grudniu ubiegłego roku Facebook stworzył tymczasowe centrum na Manhattanie w Nowym Jorku, aby w ten sposób (uznając, że kontakt twarzą w twarz będzie lepszy) przekazywać swoim użytkownikom informacje dotyczące prywatności i reklam spersonalizowanych na swoim portalu.

Kapitalizm inwigilujący

Omawiając tematykę prywatności i reklam warto nadmienić jeszcze o jednym aspekcie dotyczącym reklam i biznesu, jaki wykształcił się na przestrzeni lat.

W zeszłym tygodniu swoją premierę miała książka The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power pióra amerykańskiej profesor Harvard Business School Shoshany Zuboff. Autorka argumentuje, że usługi cyfrowe oferowane przez Facebooka czy Google’a nie powinny być postrzegane przez społeczeństwo jako błogosławieństwo naszych czasów. Zamiast tego – jak pisze – usługi te stanowią nową i problematyczną formę wolnego rynku, który bazuje na przewidywaniu i wpływaniu na ludzkie zachowania.

Według Zuboff punktem zwrotnym w procesie rozwoju takich firm jak Google czy Facebook było przejście od dostarczania usługi użytkownikom do śledzenia ich; popchnęło to gigantów technologicznych do zbierania coraz większej ilości danych na nasz temat. Firmy – jak zaznacza autorka – obchodziły kwestię ustawień prywatności lub utrudniały użytkownikom rezygnację z udostępniania informacji o sobie w sposób całkowicie celowy i świadomy.

Zuboff komunikuje też całkowicie bez ogródek i wprost, że uważa, iż śledzenie i nadzór to podstawy modelu biznesowego Facebooka.

Co na to Zuckerberg?

Nic nie wskazuje, że obecny model finansowy koncernu pójdzie do lamusa i kolejne skandale oraz publikacja nowych badań sprawi, że Facebook zmieni swoją politykę względem gromadzenia i przetwarzania naszych danych osobowych.

Sprawę rozjaśniła nieco w ostatnich dniach dyrektor operacyjna Facebooka Sheryl Sandberg, która w wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie Die Zeit i brytyjskiej firmie prawnej CMS podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos stwierdziła, że jej portal nie porzuci obecnego modelu biznesowego. Zaznaczyła przy tym, że Facebook inwestuje miliardy dolarów rocznie, aby poprawić bezpieczeństwo swoich usług i danych przez nie gromadzonych.

Nie przewidzieliśmy wszystkich zagrożeń związanych z połączeniem w sieć tak wielu osób – przyznała jednak Sandberg, wspominając o dodatkowych funkcjach na portalu, które mają w przyszłości dać użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi.

Według Sandberg, gdyby Facebook chciał zmienić swój model biznesowy i pobierał od użytkowników opłatę abonamentową zamiast uzyskiwać przychody z reklam, znacznie mniej osób byłoby w stanie (i chciałoby) wciąż korzystać z serwisu.

Zasadniczo odrzucenie naszego modelu biznesowego zaszkodziłoby wielu ludziom na całym świecie – dodała.

Jej wypowiedź nie może być dla nikogo żadnym zaskoczeniem, jednak pozwala zrozumieć, jak w najbliższym czasie serwis Zuckerberga będzie się rozwijał i jaka linia obrony będzie stosowana w przypadku kolejnych wycieków danych lub naruszeń prywatności.

Nie ma co się zresztą dziwić. Spersonalizowana reklama co roku przynosi Facebookowi ponad 40 mld dolarów przychodów. Poprzez klikanie, publikowanie, dzielenie się artykułami, a także aktywność w innych miejscach Facebook buduje profil reklamowy dla każdego z użytkowników. Obejmuje on nie tylko informacje podstawowe jak wiek, płeć czy miejsce zamieszkania, ale również hobby, afiliację polityczną, wielkość rodziny, poziom osiąganych dochodów, wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki tym informacjom reklamodawcy są w stanie lepiej dostosować reklamy pod konkretnych użytkowników. Niektóre kategorie targetowania reklam mogą natomiast jeżyć włos na głowie.

Głos w sprawie zabrał również sam Mark Zuckeberg, który na łamach dziennika Wall Street Journal po raz kolejny zapewnił, że Facebook nie sprzedaje danych osobowych swoich użytkowników.

Ostatnio pojawiło się wiele pytań dotyczących naszego modelu biznesowego, dlatego chcę wyjaśnić, jak działamy – napisał Zuckerberg w artykule, który z okazji 15 urodzin Facebooka (przypadających 4 lutego) opublikowały największe gazety na świecie, w tym m.in. WSJ i Le Monde.

Wyjaśniając, że reklama, będąca podstawą tego modelu, umożliwia finansowanie całej usługi i tym samym bezpłatny dostęp do niej, prezes Facebooka uzasadnia zbieranie danych osobowych w następujący sposób: Ludzie konsekwentnie mówią nam, że jeśli mają widzieć reklamy, chcą, aby były dla nich istotne […], aby to zrobić, musimy znać ich zainteresowania. Wszystko jasne i w porządku, prawda?

Podkreśla przy tym, że wbrew temu, co ludzie często zarzucają Facebookowi, serwis nie sprzedaje danych swoich użytkowników, gdyż byłoby to sprzeczne z jego modelem biznesowym. W przypadku faktycznej sprzedaży takich danych – tłumaczy Zuckerberg – wartość usług Facebooka w oczach reklamodawców drastycznie by spadła. Nie ma to jak wykręcić kota ogonem.

Współzałożyciel Facebooka zaznacza, że serwis pobiera jedynie opłaty od reklamodawców, którzy chcą trafić do konkretnego odbiorcy, np. do kogoś, kto kocha ogrodnictwo i mieszka w Hiszpanii. Zuckerberg przyznaje przy tym, że taki model biznesowy może wydawać się nieprzejrzysty.

Efektywność algorytmów?

Według dyrektora Pew Research tematem, który pojawia się często w debatach, jest to, w jaki sposób można ocenić działanie efektywności stosowanych algorytmów.

Jednym ze sposobów myślenia w środowisku technologicznym, a zwłaszcza w środowisku krytyków, jest to, że powinna ona (efektywność – red.) wynosić 100% – jeśli zamierzasz oceniać sposób, w jaki świat działa, powinieneś być dokładny – podkreślił Raini, dodając, że swoistym testem dla algorytmu może być pytanie dobrze służące również za pointę tego tekstu: czy robi on lepszą robotę niż ludzie przy ustalaniu tego, w jaki sposób działa świat?

Powrót

Komentarze

 • avatar
  2019.02.07 10:39 Wujek Pawel

  Ja nie wiem bo nigdy tam nie mialem konta. Powinienem zalozyc zeby sie dowiedziec?

  Odpowiedz
  • avatar
   2019.02.07 12:33 Adam

   Ale przecież już od dawna wiadomo, że nie trzeba mieć konta na FB, żeby firma gromadziła nasze dane. Od tego są specjalne skrypty oraz chociażby aplikacje mobilne, które mają podpisaną umowę z FB i wysyłają do nich nasze lokalizacje i inne dane (pogodynki dla przykładu, ot jedna z ostatnich afer).

   Odpowiedz
   • avatar
    2019.02.07 13:36 Rafał

    przed skryptami i pixelami śledzącymi chroni Tor Browser

    Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.07 11:22 R

  Trudno, aby wiedzieli skoro FB jest czescia NSA. Przeciez to sa agentury, tajne przez poufne, wiec jak mozna cokolwiek w tym temacie wiedziec? No jak? Badzmy realistami.

  Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.07 13:10 kamil

  i ich to nie obchodzi
  jezu trzecia baba, ja wychodzę

  Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.07 13:47 bialy39

  Mam Facebooka od lat i wygląda na to, że mało o mnie wie. W ochronie prywatności pomaga wtyczka uMatrix (nie pozwala na śledzenie poza Facebookiem) a na Androida to aplikacja FaceSlim (zamiast oryginalnej apki), Xprivacy Lua i 3c Toobox Pro.

  Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.07 14:24 Wojtek

  Dla mnie nie ma różnicy między modelem amerykańskim a chińskim jeżeli chodzi o finalną formę tego raka jakim są serwisy społecznościowe.

  Portale społecznościowe ogrywają coraz większą rolę:
  jako źródło informacji o codziennym świecie, kanał komunikacyjny ze znajomymi / rodziną, archiwum, kalendarz przyszłych wydarzeń.

  Powoli dochodzi aspekt finansowy, FB delikatnie obwąchiwał się z dużymi amerykańskimi bankami jakiś czas temu.

  Chiny powiedziały wprost do czego będzie służyć takie narzędzie i jak je zbudują.

  Ciekawi mnie czy politycy w USA oprą się pokusie użycia tak potężnego zasobu kiedy stopień integracji cyfrowego życia przeciętnego obywatela zacznie przypominać to co się dzieje w Chinach.

  Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.07 14:56 gosc

  Mam takie glupie pytania.
  – Czy inna strona w przegladarkach moze sobie skopiowac ciastko z facebooka i czy na jego podstawie mozna zobaczyc profil ?
  – Albo czy z ostatniej odwiedzanej strony ( jesli byl to facebook ) czy da sie zobaczyc link do profilu danej osoby ?
  Tak tylko sie zastanawiam, czy jak klikniemy w reklame lub link do reklamy, czy moga gromadzic dane kto klikal, oprocz samego IP.
  Bo IP moze byc zmienne, a tak mogli by juz taka osobe reklamodawcy sprofilowac.

  Odpowiedz
  • avatar
   2019.02.07 16:57 ad

   na stronie są skrypty/odnośniki do brokerów danych którzy porównują informacje dotyczące unikalnego użytkownika zgromadzone na wszystkich stronach.
   jeżeli jesteś w bazie brokera (a jesteś) to tak, zna twój profil.
   skrypty mogą gromadzić useragent, wersję przeglądarki, wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, rozmiar okna, głębię koloru, canvas, czcionki systemowe, ping routera, dns leak, tcp/ip fingerprint, flash, java, webgl, informacje o głośnikach, informacje o mikrofonie, informacje o kamerach, szybkość CPU, szybkość GPU, szybkość łącza internetowego.
   więcej dowiesz się tutaj: https://panoptykon.org/zapleczeinternetu

   Odpowiedz
   • avatar
    2019.02.07 19:20 gosc

    Chodzilo mnie tylko czy linki sa zazwyczaj generowane losowo i ciasteczka zabezpieczone i nic nie da sie wyciagnac.
    Czy mozna skopiowac z nich dane, np.
    wejsc na facebooka i wkleic skradziony link zeby zobaczyc kogos publiczne dane.
    Chodzi mi czy moze byc prawda ze strona ktora nie ma zadnych danych, po skopiowaniu np. linka z naszej przegladarki moze sprawdzic na portalu spolecznosciowym dane, a później wykorzystac to w kliknietej reklamie.
    ” Andrzejku P. , witamy na naszej stronie ! ”
    ” Andrzejku wspominales na twiterze kiedy konczy Ci sie OC. Zarejestruj sie u nas i skorzystaj z promocji + 10%”

    Generalnie skrypty tego nie musza tego robic, jesli wszystko jest publicznie na portalach. Wtedy takie boty na portalu mozemy zablokowac. Ale nawet jesli portale same nie informuja kto klika, to reklamodawcy chyba moga to wydobyc z naszej przegladarki, jesli klikniemy w reklame w trakcie gdy jestesmy gdzies na portalu zalogowani. Zazwyczaj uzywamy pseudonimow, ale wiele ludzi takze loguje sie na portalach z imienia i nazwiska i tego uzywa.
    Wiec jak klikniemy w reklame to juz takiego bota bez wtyczki do reklam raczej nie zablokujemy.

    Odpowiedz
    • avatar
     2019.02.07 23:32 bm

     nie do końca rozumiem
     chodzi ci o to że linki zawierają informacje umożliwiające namierzenie osoby która skopiowała i wkleiła, a potem osób które kliknęły w tego samego linka?
     https://beamstat.com/chan/po_polsku/ee8c3643db98bbd54b6c84df3dca24127b97b2dd383fcd810c2f1c746d035bd2
     tutaj była dyskusja o tym
     to prawda, do tego strony zazwyczaj zapisują referrery czyli informację z jakiej strony nastąpiło przekierowanie
     oni o tym rozmawiają w kontekście artykułów o alarmach bombowych, w takich sprawach kopiowanie i klikanie w linki jest szczególnie niebezpieczne

     Odpowiedz
   • avatar
    2019.02.07 20:20 maturzysta

    Zgadza się, przez to do facebooka loguję się bez javascriptu z osobnej przeglądarki. Na drugiej przeglądarce facebook zablokowany jest w ublocku, jak i google,twitter,gemius itp. + niesprzedane listy hostów do blokowania. Póki co zdaje to egzamin w 99%, tam gdzie nie ma np. captchy od gugla.Jak musze rozwiązać captchę, obejrzeć mapę z googla itp. to mam 3 przeglądarkę.A do surfowania mam tor browser bez js w piaskownicy z configiem bullshit firefox removal.
    Facebook wie o mnie tyle, co mu pozwole i niewiele więcej, gugle tyle co z youtube’a.Pytanie tylko jaki oficer prowadzący nadzoruje takiego startpage, albo duckduckgo.Tu duży plus, że działają z tor.
    Można też regułę do ublocka dodać startpage.com/*.js i duckduckgo.com/*js i useragenta zmienić tylko na tych stronach.
    Przeglądarki – palemoon,basilisk,seamonkey. Czyli wszystko odgooglowane. Useragent z aktualnego firefoxa esr.O canvas,urli leak i innych trikach nie chce mi się pisać. Nie jesteśmy bezradni.
    Honeypoty z tora potrafiące wykorzystać nieznane błędy php i nieznane luki skompromitowanego szyfrowania stanowią wyzwanie, a nie skrypty google i reklamiarzy.

    Odpowiedz
    • avatar
     2019.02.07 23:40 freedom guy

     słuszne podejście
     radzę tak
     clearnetowa przeglądarka tylko do pracy, banków, urzędów, facebooka
     do codziennego przeglądania Tor Browser
     do poważniejszych zadań i na stronach darknetowo-rządowych które mogą mieć exploity zero day ukierunkowane w konkretnych użytkowników Whonix

     Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.07 18:34 zaspa

  Facebooka usunąłem 3 lata temu. Od tego czasu usunąłem też poprzedniego maila, powiązanego z FB i korzystam już tylko z nowego, zmieniłem też laptopa. W ciągu tych 3 lat bywałem na FB na stronie jakiegoś wydarzenia, koncertu itp. Któregoś razu na głównej stronie FB, gdzie można się zalogować, strona zaproponowała mi jako login mój poprzedni mail. Ktoś może zaproponować jakieś wyjaśnienie tego tajemniczego procederu? Chyba że rozwiązanie jest proste, tylko coś przeoczyłem.

  Odpowiedz
  • avatar
   2019.02.07 19:01 cr

   rozwiązanie jest bardzo proste
   reinstalowałeś od tego czasu przeglądarkę czy masz cały czas tą samą? strona niczego nie proponuje, to przeglądarka automatycznie wypełnia znane pola

   Odpowiedz
   • avatar
    2019.02.08 11:25 zaspa

    Wszystko mam nowe, bo zmieniłem laptopa.

    Odpowiedz
    • avatar
     2019.02.10 12:40 R.

     Poziom inwigilacji jest w tej chwili taki, ze praktycznie bez pudla mozna okreslic kto jest kim po drugiej stronie kabla. Nie zdziwilbym sie gdyby NSA zbierala adresy MAC routerow.

     Odpowiedz
  • avatar
   2019.02.10 11:36 IvanBarazniew

   A logowałeś się z tej samej przeglądarki na innych stronach osadzających FB? Jeżeli tak to przez federację tożsamości FB wie, ze to twoja przeglądarka.

   Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.13 22:37 Zdenek

  Zatem w jaki sposób zatrzeć ślady po sobie oraz nie tworzyć kolejnych nowych ?

  Odpowiedz
  • avatar
   2019.02.13 23:10 doxer

   tych co są już nie zatrzesz
   nie tworzyć nowych – Tor Browser i jednorazowe maile (hasła to wiadomo) do rejestracji na portalach

   Odpowiedz
 • avatar
  2019.02.22 02:48 privacytools.io

  pozwole sobie zostawic:)

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Większość ludzi nie wie, jakie dane o nich ma Facebook

Komentarze