08.01.2018 | 22:26

avatar

Anna Wasilewska-Śpioch

Kupujesz telefon na raty? Operator doda Ci nieusuwalną aplikację do zdalnej kontroli

Wyobraźcie sobie, że kupiliście wymarzony telefon. Przyjeżdża paczka, uruchamiacie sprzęt, a tu nagle instaluje się oprogramowanie, które prosi o uprawnienia administratora urządzenia i nie da się go w żaden sposób wyłączyć.

Zaczęło się niewinnie. Jeden z naszych Czytelników podczas rozmowy z konsultantem infolinii sieci Plus przedłużył umowę na abonament. Przedłużenie wiązało się z wymianą telefonu, zaproponowano mu Samsunga Galaxy S7. „Była to oferta w nowej taryfie, w systemie ratalnym (abonament oddzielnie, a sprzęt w ratach oddzielnie – razem liczone jako miesięczne zobowiązanie)” – czytamy w mailu, który dotarł na adres redakcji.

Pierwsze połączenie świeżo dostarczonego smartfona z siecią Wi-Fi skutkowało pobraniem aktualizacji. Czytelnikowi wyświetlił się ekran instalacji oprogramowania Samsung Knox Mobile Enrollment. Działał tylko klawisz wyłączenia telefonu, lecz po ponownym włączeniu urządzenia proces instalacji rozpoczynał się od nowa. Nie można było go anulować, a kontynuacja wymagała wyrażenia zgody na pełny dostęp do telefonu.

„W polu instalatora pod nazwą «to urządzenie będzie zarządzane przez» widniała jedynie kropka, a po kliknięciu w link «potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z» widniały fałszywe dane pod postacią nr telefonu: +482212312345 oraz adresu e-mail: [email protected]” – informuje zbulwersowany Czytelnik. Po ostatecznym zainstalowaniu aplikacji dane te można było znaleźć w ustawieniach po wybraniu opcji Informacja o oprogramowaniu, a potem Knox Customization, co widać na zdjęciu poniżej.

Nieprawidłowe dane podmiotu uprawnionego do zdalnej kontroli

Co ciekawe, domena projectinfo.ovh, występująca w „nazwie profilu” faktycznie istnieje i należy do firmy FancyFon, oferującej między innymi rozwiązania do zdalnego zarządzania telefonami, a sam serwer znajduje się w serwerowni OVH. Co jeszcze ciekawsze, domena pl.pl nie należy ani do Samsunga, ani Plusa, ani firmy pośredniczącej, a do… Netii.

Jakby tego było mało, w zakładce Administratorzy urządzenia pojawiły się: Info Device Admin, Knox Customization Configurator oraz Knox Enrollment Service, które, według relacji Czytelnika, dysponowały nieograniczonymi uprawnieniami do wszystkich funkcji. Nie dało się ich wyłączyć ani usunąć. Czytelnika zaniepokoiło też „dziwne pole do wpisania PIN-u podczas każdego restartu telefonu”. Kolejną niedogodnością było wyraźne spowolnienie smartfona.

Czytelnik postanowił działać i zwrócił się o wyjaśnienia zarówno do Polkomtela, operatora sieci Plus, jak i Samsunga, dostawcy budzącego wątpliwości oprogramowania. Kilkanaście telefonicznych połączeń z Biurami Obsługi Klienta obu firm nie przyniosło pożądanych rezultatów. „Otrzymywałem lakoniczne stwierdzenia, że «nikt nie wie, co to za aplikacja» lub że «jest to zwykła aplikacja Samsunga, którą przecież mogę sobie samemu odinstalować» albo że «to jest wirus, który muszę sobie samemu usunąć» (…) byłem lekceważony i zbywany” – podsumowuje swoje wysiłki Czytelnik, odnosząc się zwłaszcza do rozmów z konsultantami Plusa. Próba mailowego kontaktu z operatorem nie dała nic prócz zdawkowej odpowiedzi, którą można sprowadzić do zalecenia, by skontaktował się z producentem oprogramowania.

Przedstawiciele Samsunga najpierw usilnie przekonywali, że „Knox jest nieodłączną częścią składową systemu” w smartfonach tej firmy. Umożliwia m.in. zabezpieczenie danych przed przypadkowym dostępem, a także złośliwym oprogramowaniem, więc nadanie uprawnień administratora „jest z technicznego punktu widzenia wymagane, żeby oprogramowanie to spełniało swoją rolę”. Mieli rację, podobne informacje można znaleźć na oficjalnej stronie usługi. Jednak w tym konkretnym przypadku instalowane rozwiązanie służyło czemu innemu.

Knox Customization Configurator

W końcu nastąpił przełom. Administrator fanpage’a firmy Samsung Polska na Facebooku zweryfikował zgłoszenie Czytelnika i odpowiedział, że telefon zakupiony w systemie ratalnym w sieci Plus „jest nadzorowany przez program Knox Customization Agent do czasu spłacenia ostatniej raty bądź jego wykupu”. Obiecał niezwłoczną korektę niepełnych danych kontaktowych i odesłał do operatora po dodatkowe wyjaśnienia. Informacja ta została potwierdzona mailowo przez innego pracownika Samsunga, który dodał, że sporne oprogramowanie umożliwia zdalną kontrolę nad urządzeniem, w szczególności jego zablokowanie w przypadku braku płatności rat, ponieważ Plus pozostaje właścicielem telefonu do momentu uiszczenia całej kwoty. Coś na zasadzie amerykańskich pożyczkodawców, którzy w kupowanych na kredyt autach montują urządzenia blokujące ich odpalenie w przypadku nieuregulowania raty w terminie.

Przejrzeliśmy polskie fora w poszukiwaniu podobnych zgłoszeń. Z postów, które znaleźliśmy, wynika, że problem występował już w październiku ub.r. Forumowicze zwracali w nich uwagę na oprogramowanie Knox oraz enigmatyczne zapisy w umowach i regulaminach pozwalające na jego instalację. Okazało się, że zapisy te można znaleźć także w dokumentacji zaakceptowanej przez naszego Czytelnika. Ich treść jest następująca:

Polkomtel informuje, iż w oprogramowaniu Urządzenia telekomunikacyjnego dokonano implementacji aplikacji wspierającej komunikację i realizację umowy i umowy ratalnej.

Polkomtel zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości.

Czytelnik, który odstąpił już od przedłużenia umowy i odesłał Plusowi telefon z niechcianym oprogramowaniem, nie kryje swego oburzenia. Czuje się wprowadzony w błąd, a działania operatora określa jako „proceder nielegalny i niezgodny z prawem oraz zasadami dobrej praktyki”. Podkreśla, że w trakcie telefonicznego przedłużania umowy nie został poinformowany, że na kupowanym przez niego smartfonie zostanie zainstalowane nieusuwalne narzędzie do zdalnej kontroli. Cytowany wyżej zapis regulaminu jest jego zdaniem niewystarczający do zrozumienia istoty sprawy. Duże wątpliwości budzi w nim także praktykowane przez operatora roszczenie sobie prawa do rzeczy po jej sprzedaży. „Nawet jeśli Plus sprzedaje telefony na raty, to są one własnością osoby je nabywającej i tylko ona ma do nich pełne prawo” – uważa Czytelnik.

Knox Enrollment Service

Z punktu widzenia prawnika

O przyjrzenie się zaistniałej sytuacji poprosiliśmy radcę prawnego Tomasza Palaka z Profit Plus, autora bloga tomaszpalak.pl. Jego zdaniem mamy w tej sprawie trzy płaszczyzny działania wobec klienta – kwestię własności telefonu, legalności instalowania aplikacji oraz poinformowania o niej. Każdą warto omówić osobno. W dalszej części komentarza, który otrzymaliśmy już w niedzielę, czytamy:

Przede wszystkim – w sensie prawnym Czytelnik najprawdopodobniej jest tylko posiadaczem telefonu, ale nie jego właścicielem. Przy sprzedaży ratalnej często stosowana jest konstrukcja, w której własność przedmiotu przenoszona jest dopiero w momencie całości ceny – pozwala to sprzedawcom w razie niespłacenia oczekiwać zarówno funduszy, jak i zwrotu rzeczy.

Wzmocnieniem w tym przypadku miała być aplikacja, która umożliwiłaby zdalne zablokowanie telefonu. Jeśli Czytelnik wyraził na to zgodę (zwykle jest to zapis o „implementacji aplikacji wspierającej komunikację i realizację umowy i umowy ratalnej”), to podmiot instalujący może się bronić przed zarzutami niepoinformowania klienta o tym działaniu. Nie wiadomo, jak zadbano o poinformowanie przy telefonicznym przedłużeniu umowy.

Inną sprawą natomiast jest fakt, że informowanie to nie było zbyt widoczne – w dodatku można odnieść wrażenie wręcz zatajania tego faktu w toku odpowiedzi na pytania Czytelnika. Trudno ocenić, czy stopień poinformowania o aplikacji z dostępem do (jak twierdzi Czytelnik) całej treści telefonu był wystarczający – od strony prawnej prawdopodobnie tak, jednak na poziomie „etyki” można mieć wątpliwości. Tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, ile i komu aplikacja przekazuje, a Czytelnik nie został poinformowany o swoich prawach w zakresie danych osobowych (wgląd, poprawianie itp.)

Za niedopuszczalne natomiast uznać należy podanie nieprawidłowych danych podmiotu, który będzie uprawniony do wglądu w pełną treść telefonu. Są nią przecież dane osobowe naszych kontaktów i kontrahentów (zwłaszcza w kontekście RODO) czy treści chronione tajemnicą korespondencji czy na przykład prawem do wizerunku. Miejmy nadzieję, że zostanie to zmienione.

Plus i Samsung mówią jednym głosem

Rzetelne przedstawienie sytuacji wymaga skontaktowania się z każdą zainteresowaną stroną, nie omieszkaliśmy więc zadać kilku pytań producentowi aplikacji i operatorowi sieci. Jako pierwszy odpowiedział nam Olaf Krynicki, rzecznik prasowy firmy Samsung Electronics Polska. Przesłany w poniedziałek komentarz nie jest długi, ale potwierdza niektóre ustalenia Czytelnika i wyjaśnia parę szczegółów:

Zadaniem aplikacji „Info” jest odbieranie wysłanych od operatora przypomnień o zaległych płatnościach w przypadku urządzeń zakupionych w programie ratalnym. Operator oraz firma Samsung Electronics Polska nie mają dostępu do danych użytkownika. Operator natomiast może wysłać zdalne polecenie zablokowania dostępu do urządzenia, jeżeli klient przestanie spłacać raty (zachowana zostaje możliwość wykonywania połączeń alarmowych i do BOK operatora). Klient również ma możliwość odinstalowania aplikacji w momencie pełnej spłaty kwoty urządzenia. Jeżeli chodzi o samą aplikację, to nie ma ona wpływu na wydajność telefonu. Raz zainstalowana przechodzi w tryb uśpienia i jest aktywna w momencie odbierania informacji od operatora. Z tego rozwiązania korzysta jedynie tylko jeden operator – PLUS.

Podobnej odpowiedzi udzielił Arkadiusz Majewski, starszy specjalista z Działu Komunikacji Korporacyjnej Polkomtela:

Aplikacja INFO służy komunikacji z klientem, który dokonał zakupu na raty sprzętu firmy Samsung. Ani Plus jako operator, ani firma Samsung, czyli producent urządzenia, nie mamy dostępu do żadnych danych klienta. Jej funkcjonalność to tylko i wyłącznie wyświetlanie komunikatów dotyczących rat i ewentualne zablokowanie urządzenia w przypadku braku spłaty, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości dzwonienia na numery alarmowe oraz do działu windykacji naszej sieci w celu wyjaśnienia sytuacji. Po spłaceniu całości wartości zakupionego urządzenia klientowi nadawane jest uprawnienie do odinstalowania aplikacji. Użytkownik może wówczas ją usunąć lub przywrócić ustawienia fabryczne sprzętu, a aplikacja więcej nie zostanie pobrana. (…) Konsultanci BOK Plusa wiedzą o aplikacji INFO i powinni udzielić prawidłowych wyjaśnień w tym zakresie. Sprawdzimy, czemu tak się nie stało, by wyeliminować tego typu błędy na przyszłość.

Na dowód, że operator przekazuje klientom stosowne informacje o instalowanym oprogramowaniu, przedstawiciel Plusa przywołał zacytowane przez nas wcześniej zapisy regulaminu. Na wszelki wypadek zapytamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), czy również ich zdaniem wspomniane zapisy są wystarczające.

Nie da się ukryć, że sytuacja instalowania oprogramowania przejmującego kontrolę nad telefonem mogła zaskoczyć użytkownika. Co ciekawe, wydaje się, że zaskoczyła także pracowników Plusa. Choć wygląda na to, że działanie te znalazły podstawy w zapisach regulaminu, to nie da się ukryć, że mocno zawiodła komunikacja z klientem. Można się też spodziewać, że gdyby klient przed zawarciem umowy był ostrzegany o tym, co znajdzie się na jego telefonie, to mógłby zachować się jak nasz Czytelnik i po prostu udać się do innego operatora.

Uważajcie też przy zakupie telefonów używanych lub z drugiej ręki – możecie dostać niespodziankę gratis…

Jeśli natraficie na podobne praktyki u innych operatorów, to nie wahajcie się dać nam znać – chętnie je zbadamy i opiszemy.

Aktualizacja 2017-01-09 15:00

Firma FancyFon, o której wspomnieliśmy w artykule, przesłała nam swoje stanowisko w sprawie roli, jaką pełni w projekcie Plusa. Publikujemy je w całości:

Firma FancyFon zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem urządzeniami mobilnymi, jesteśmy m.in. producentem sprzedawanego globalnie systemu MDM/EMM FAMOC.

W przypadku projektu, o którym mowa, dostarczyliśmy przygotowaną specjalnie dla Plusa, możliwą do aktywacji aplikację INFO o bardzo ograniczonej funkcjonalności: w razie potrzeby wyświetla na urządzeniu komunikaty o zaległych płatnościach i blokuje je w przypadku niespłacania rat.

Kontaktuję się, bo jest nam bardzo przykro, że użytkownicy telefonów mogli odnieść wrażenie, że naruszono ich prywatność i na ich urządzeniach instalowane jest oprogramowanie, które posiada nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji. Chciałabym zapewnić, że aplikacja nie pobiera ani nie przechowuje żadnych danych prywatnych użytkownika.

Jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy albo podzielimy się informacjami o tym, czym na co dzień się zajmujemy.

Powrót

Komentarze

 • avatar
  2018.01.08 22:43 Rafa

  Sprawdziłem na swoim s8 ktory przez infolinie zamowilem w plusie we wrześniu w systemie ratalnym:
  Nie mam takiej aplikacji i nie mam takiego administratora urządzenia. Nie mogę teraz sprawdzic umowy, ale mam nadzieję że przy kolejnym updejcie sie nie pojawi. To nie jest ok.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 09:33 Roberton

   To chyba „jedzie” tylko po WiFi. Na samych danych komórkowych nie rozpoczyna się proces aktualizacji/instalacji tego badziewia. No chyba, że jakiś 'konsultant’ pomylił twój SN :) gdyż Plus infekuje wszystkie S7 i S8 sprzedawane na tzw. „raty”.

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 19:52 Zibi

   Bo może mają jeszcze coś takiego jak „ocena ryzyka” na podstawie danych podawanych do umowy. Wiadomo iż nieoficjalnie pewne duże firmy, korporacje i banki się komunikują między sobą co do oceny klienta, wystarczy że sprawnie spłaciłeś kilka kredytów, prowadzisz dochodową firmę lub posiadasz na koncie kasę do spłacenia 100 takich s8 ;)

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.09 20:59 Kali

    Zibi say: „Bo może mają jeszcze coś takiego jak „ocena ryzyka” na podstawie danych podawanych do umowy. Wiadomo iż nieoficjalnie pewne duże firmy, korporacje i banki się komunikują między sobą co do oceny klienta” doprawdy WIĘKSZYCH bredni dawno już nie czytałem :D

    Odpowiedz
    • avatar
     2018.01.10 17:55 Michał

     WSZYSTKIE banki i większość firm która ci coś daje, ocenia ryzyko. Sam sobie możesz je sprawdzić na stronie BIK.

     Odpowiedz
     • avatar
      2018.01.11 15:56 Marek

      Tylko żadna firma nie będzie wkładała wysiłku (rozumianego jako czas, zasoby czy cokolwiek innego) żeby sprawdzić, czy ktoś jest „zaufany” tylko walą wszystkim równo

 • avatar
  2018.01.08 22:47 Olaf

  Przypuszczalnie konsultanci byli zaskoczeni, bo wiedza o „aplikacji Info” a klient pytal o „Knox Customization Configurator” oraz „Knox Enrollment Service”.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.08 23:12 Wojak

  Ja to jestem chyba dziwny, bo zazwyczaj nie kupuję telefonów – tylko od kogoś dostaję antyki, wgrywam nowe oprogramowanie i bez roota i f-droida ani rusz.

  Nie potrafiłbym się związać z jakimś operatorem na dwa lata dla jakiegoś cacka – dla mnie to byłby cuckolding :/

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 02:29 k

   TL:DR

   jestem taki fajny

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.08 23:28 metz

  Znajomy, co ma serwis GSM jakiś czas temu mi powiedział, że kończy się handel używanymi telefonami bo operatorzy zaczynają stosować blokady na poziomie IMEI tym, którzy nie spłacają rat. Wszyscy operatorzy.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 00:03 Stefek

   No to świetnie.
   Będzie można tanio kupić zablokowańca i sobie zmienić (wiem,wiem to karalne jest) IMEI.

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.09 11:28 wat

    Jak to jest karalne? Przecież możesz ingerować w swoje urządzenie, podejrzewam że karalne może być niepoinformowanie przy sprzedaży kupującego że imei jest zmieniony.

    Odpowiedz
    • avatar
     2018.01.09 23:46 gość

     Jeśli ktoś „wypożyczył” na raty, to nie pełnego prawa własności.
     Sprzedawca musi się liczyć z konsekwencjami, jeśli nie poinformuje klienta. To może być
     – kara pieniężna odpowiedniego organu.
     – klient nieświadomy regulaminu i konsekwencji będzie próbował obejść ograniczenia.

     Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 00:10 mp107

   Niestety to prawda. Na tą chwilę chyba tylko w przypadku Plusa i T-Mobile.
   Dowodem są strony takie, jak:
   https://www.plus.pl/formularze/formularz-imei
   http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/uslugi/sprawdzenie-imei

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 08:38 Karol

   Czyli kończy się paserstwo, a nie handel używanymi telefonami.

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.14 02:14 it

   Co to ma wspolnego z handlem uzywanymi/rewitalizowanymi telefonami przenosnymi? Kradzionych i ratalnych nie trzeba kupowac. Rynek kwitnie bez nich i stanowi wiekszosc.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.08 23:29 Konrad

  Próbował ktoś dotknąć wygaszonego napisu? U mnie to anulowało dalsze uruchamianie tej apki. ;-)

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 00:37 Zephyr

   Nic to nie da, bo aplikacja może być zdezaktywowana polityką po stronie serwera. Na dodatek opcja jest wyłączona, ponieważ app FAMOC jest ustawiona w opcjach telefonu jako 'administrator urządzenia’ i tylko polityką można to odblokować.

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.06.01 00:02 Lukasz032

    Przez ADB da się parę rzeczy powgrywać, które potrafią to zmienić (ADB działa na uprawnieniach 2000, wszystkie aplikacje od 10000+). Poza tym dopóki nie zainstalujesz customizacji, to zawsze możesz ją anulować na pierwszym z możliwych ekranów (wg filmiku instruktażowego od Samsunga).

    Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.08 23:34 LeszekR

  Mi się zawsze wydawało że przy sprzedaży ratalnej własność towaru przechodzi w momencie sprzedaży. Natomiast w leasingu następuje to dopiero po dokonaniu spłaty ostatniej raty (wykupu). To jest właśnie podstawowa różnica. W przypadku jeżeli własność towaru przechodzi po spłacie ostatniej raty rodzi to ogromne konsekwencje podatkowe (zupełnie inne zasady wrzucania w koszty).

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 11:01 Sebek

   Święte słowa

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 21:46 lel

   Ten ich śmieszny regulaminik nie ostałby się dwóch sekund w sądzie.

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.05.10 15:26 Sebastian

   Dokładnie

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.08 23:57 Bartol

  Nikt normalny nie chce korzystać z telefonu zawalonego bloatwarem operatora :) Każdy normalny i w miarę inteligentny użytkownik wgrywa sobie niebrandowany firmware ODIN-em. Cały proces trwa może 2-3 minuty i już.

  Swoją drogą ciekawe co by zrobił operator wtedy? :) Jak wiadomo flashowanie ODIN-em deaktywuje KNOX-a, więc nie mogli by już nic zrobić :D

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 09:57 KB

   od kiedy flash odinem deaktywuje knox ;)

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.09 10:43 B

    Nie jest tak, że wgranie innego softu niż ten co wgrany na telefon fabrycznie, zmienia stan bitu który nieodwracalnie uniemożliwia deszyfrację kontenera kluczem?

    Odpowiedz
    • avatar
     2018.01.10 17:22 PPPoA

     Nabicie flagi Knox jest nieodwracalne. Reflash innego softu via ODIN tego nie zmienia.

     Odpowiedz
    • avatar
     2018.01.13 15:55 Lukasz032

     Reflash dowolnego stocka (nawet CSC XEO na urządzenie brandowane) nie zmienia flagi. Wgranie custom kernela, recovery albo romu (niepodpisanego przez Samsung) już tak.

     Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 00:02 Xarlos

  Imo jeszcze pol roku temu pracujac w gsm zauwazylem ze polkomtel tmobile i orange polska (nie zawsze ale coraz czesciej) blokuja telefony po nr IMEI na terenie IIIRP do konca splaty rat. W umowach jest zapis ze wlascicielem sprzetu jest operator do konca splaty. Przy 3 nie splaconych ratach blokada po IMEI na GSM leci na zasadzie podobnej do blokady simlock/icloud w iphone. Jesli ktos pragnie zdjac blokade jedynym rozwiazaniem jest zmiana IMEI co w Polsce jest nielegalne ale pewnie znajdzie sie ktos kto to robi. Lub splata zadluzenia.
  Widocznie plusowi to nie wystarcza i wgrywa spyware -.- imo skoro nie ma dostepu do danych i niby pozostawia dostep do polaczen BOK i alarmowych to CZEMU widnieje uprawnienie do zmiany pinu odpowiedzialnego za szyfrowanie pamieci masowej albo zmiana kodu blokady ? Wystarczylaby nakladka na wzor androidowego komornika… push z plusa ze trzeba blokowac i wyskakuje nakladka nie do usuniecia z komunikatem o zadluzeniu i 3 numerami do dzwonienia:alarmowy, windykator, bok. W samsungu tez debile chyba pracuja ze ryzykuja pozwami o ingerencje w dane osobowe

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 21:47 lel

   o nie, zmiana imei taka trudna!!1

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 22:31 MatM

   Zaciekawiła mnie kwestia (nie)legalności zmiany IMEI w telefonie. Czy ktoś może powołać konkretny przepis, który to reguluje?

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.13 15:58 Lukasz032

    Z art. 306 KK jest odpowiedzialność za przerabianie oznaczeń producenta (numer seryjny jest takowym), ale tylko przy sprzedaży teefonu dalej.

    Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 00:11 x

  Ojciec wziął w ramach abonamentu Samsunga Galaxy J7 (2017), w sieci z pomarańczowym logo — aplikacja Knox obecna, ale akcja z instalowaniem dodatkowych aplikacji by administrowały urządzeniem nie miała miejsca.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.12 09:41 kening

   Bo to gófno aplikują tylko droższym urządzeniom… seria GS7, GS8 oraz Note

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.14 02:11 it

   Byc moze apka zostala wgrana wraz z instalacja OSa.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 00:34 Zephyr

  Spokojnie, spokojnie spokojnie… Pracowałem jeszcze pół roku temu z FAMOC Fancyfon i szczerze, to z gorszego g### jeszcze nie korzystałem, ciągłe problemy z synchronizacją aplikacji serwerapp, obsługa inżynieryjna FancyFon to istna tragedia, mają straszą rotację pracowników. …ale uwaga jeśli ta aplikacja straci synchronizację z serwerem to może wasz telefon zablokować kodem PIN, biuro FancyFon nic wam NIE poradzi, bo nie umieją :) u mnie w firmie zablokowali w ten sposób ponad 10 telefonów, przez co pracownicy nie mogli korzystać z smart-fonów, pomogło jedynie wysłanie telefonów do serwisu Samsunga, który stwierdzi że pomimo iż telefony są na gwarancji, wada/awaria nie jest fabryczna i nie podlega naprawie w ramach gwarancji, fancyfon też umył ręce i przestał odpowiadać na moje emaile i telefony, a nasz opiekun biznesowy plus, udawał że nie żyje :) …i tak oto za format nowych telefonów musiał zapłacić mój pracodawca!!! Dlatego radzę uważać!!! Oczywiście opisuję tu usługę FAMOC FancyFon Knox w ramach Plus Polkomtel. Dodam że aplikacja FancyFon mam problem z synchronizacją po stronie serwera, dodatkowo wystarczy w telefonie mieć wyłączony internet, czy to przez wifi, czy pakiet danych przez około 10 dni, a aplikacja straci synchronizację i serwer nie będzie mógł się synchronizować z telefonem :) :) :) …. i tyle prześlą danych o was :DDDD Przepraszam za błędy językowe, ale się śpieszę :)

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 11:03 BioZ

   Operatorzy różnie podchodzą do swoich klientów po zaksięgowaniu wpłaty, ale z FAMOC-a korzystam i nie spotkałem się z takim problemem. Można sobie telefon „zceglić” jak się przesadzi z nagromadzeniem funkcji i blokad. :) Na przykład tryb Kiosk z wyłączoną transmisją danych i WiFi.
   Na blokadę kodem PIN po nieaktywności serwera nie trafiłem, tylko przywrócenie do ustawień fabrycznych. Gdzie masz tę funkcję? Raczej admin musiał ręcznie wysłać kod blokady na telefon. Normalnie można wejść w tryb serwisowy z agenta na telefonie i nie ma znaczenia czy telefon ma połączenie z Internetem czy nie.

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.09 21:17 Zephyr

    Zgadza się, jest tryb serwisowy i konsola odzyskiwania, co z tego jak kolesie z fancyfon wysyłali mi kody, które nie działały, nawet w tej sprawie robiliśmy sobie wideo konferencje, która za każdym razem kończyła się tekstem „muszę skonsultować się z developerami i się odezwę” … i cicha :) Pytanie ile urządzeń używasz na FAMOCu? Do ja używałem ~280 smartphonów, gdzie jeden pracownik robił około 70 (lub więcej) połączeń dziennie. Dodatkowo za każdym razem były problemy z rejestrem połączeń, który nawet gdy widniał zsynchronizowany prawidłowo, nie wyświetlał realnych połączeń :) Nie wiem jak Ty, ale ja używałem wersję Cloud, z tego co wiem własna wersja serwerowa, działa lepiej.
    Pozdrawiam

    Odpowiedz
    • avatar
     2018.01.11 16:15 BioZ

     „Zgadza się, jest tryb serwisowy i konsola odzyskiwania, co z tego jak kolesie z fancyfon wysyłali mi kody, które nie działały”
     Czy ten FAMOC był hostowany przez Plusa czy przez producenta? Bo miałem styczność (testy) i z wersją chmurową FancyFon i serwerową i przez chmurę zwykle działały. Jedynie losowe trochę dla mnie jest to, czy trzeba kod z telefonu podać z myślnikami/bez, i czy wpisuje się odpowiedź z myślnikami/bez.

     Urządzeń dużo mniej. Ale czy liczba połączeń ma znaczenie? Z tego co widzę rejestr połączeń jest ok, ale w Android 7 już chyba nie działa parę innych funkcji z danych użytkowania – z tego co pytałem to ograniczenia w API Androida.

     Również pozdrawiam. :)

     Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.11 23:50 pacyk

   Zephyr możesz się odezwać na : [email protected] ? Jesteś ogarnięty w temacie a miałbym do Ciebie pytanko odnośnie tego knoxa.
   Dzięki

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 02:31 Benek

  Pojdzie root i zmiana softu na nowy czysty i po problemie na to niestety juz nic nie poradza xD ehhh cwaniakuja to my tez mozemy ;)

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 08:31 zych

   Można zablokować bootloader i nic nie wgrasz bez odblokowania – a odblokować można np kodem od producenta.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 02:51 CrisPell

  Nigdy więcej telefonów od operatora. Tłumaczą to sobie kontrolą w ramach nie spłacania rat. A tak naprawdę wygląda mi to jawną inwigilację, na którą się jeszcze godzi. Skoro aplikacja może mieć wszystkie uprawnienia to widzi wszystko i zarazem może również wysyłać każdą rzecz, którą robi użytkownik. Niedopuszczalne!

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 03:20 Piotr

  Reklama sponsorowana fancyfona

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 11:05 BioZ

   Ledwie wzmianka, a jak już to raczej nie w dobrym świetle.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 03:58 fer

  Ciekawe czy Polkomtel zawiadamia uzytkownika o sposobie możliwości usuniecia aplikacji po wygasnieciu umowy. Z drugiej strony po całkowitym spłaceniu zobowiązań wynikających z umowy telefon staje sie własnością uzytkownika.
  W tym momencie posiada na telefonie swoim jakąś aplikacje o której nic nie wie:
  Czyja jest aplikacja?
  Na jakiej licencji?
  Czy ma prawo ją posiadać/użytkować choćby biernie?

  Odpowiedz
  • avatar
   2023.01.21 18:05 pablo4991

   Niestety ja po zakupie S10e i całkowitej spłacie wszystkich rat już 2 lata temu, nadal po dziś dzień nie mam prawa do odinstalowania aplikacji Info, dodam tylko że Polkomtel unika tematu, próbuje idiotę ze mnie robić i odsyłają od siebie do producenta telefonu, a z kolei Samsung odsyła do Polkomtela. Zgłosiłem reklamację do działu technicznego Plusa, zostałem olany totalnie.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 06:35 kjonca

  A są jakieś kary za usuniecie tego? Np. zrootuję telefon czy wgram swój soft i wywalę apkę?

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 09:22 xyz

   W S7 root albo zmiana softa na nieoryginalny powoduje nabicie flagi knox i mogą być problemy z gwarancją. Pytanie co ze zmianą softa na XEO, który nie nabija flagi, bo jest od Samsunga. Pewnie jakieś zapisy w umowie na to mają.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 08:47 Adrian

  Kiedyś miałem okazję mieć prezentacje knoxa od Samsunga (ludzie z Samsunga to pokazywali) – można zrobić wszystko z telefonem (absolutnie wszystko). Pokazywano mi także proces aktywacji knoxa (opisywany jak wyżej) i do aktywacji Samsungowi wystarczy podać imei, a co więcej jako że nasza firma miała to sprzedawać to w procedurze podlegalismy innemu partnerowi o wyższym statusie i jemu mieliśmy wysłać imei, a on dopiero do Samsunga (taka sama ścieżka z fakturowanie, gdyż jest to płatne), ale najbardziej rozbił mnie fakt że nikt nie pytał czy telefony faktycznie za zgodą wlaaciciela/abonenta – ważne kto zapłaci za knoxa oraz imei.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 08:55 Rumbler

  Ciekawe jest to, że ten system tak naprawdę ma chronić kupujących telefony z drugiej ręki.
  Idzie jakiś cwaniak kupić drogi telefon na raty, albo na lewe papiery, albo z zamiarem olania spłat. Zaraz potem sprzedaje go na Alledrogo mimo, że nie płaci za niego ani złotówki.
  W ten sposób cwaniak zostaje kimś w rodzaju pasera. Wyłudził telefon, sprzedał go, ma na czysto kilka tysi.
  A ktoś, jako kupujący dostaje de facto kradziony sprzęt, traci kasę, operator traci na umowie, sprzęcie, dochodzeniu spłat, itp.
  Więc to zabezpiecza własność operatora na czas spłaty.
  Złe? Nie.
  Tylko słabo przeprowadzone.
  I jeśli dobrze pamiętam, to zgodne z prawem, a wręcz z jego nowymi wymogami.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 10:07 Roberton

   W Polskim prawie regulowana jest kwestia egzekucji należności za sprzedany na raty towar. Reguluje to klauzula w umowie mówiąca o niemożności zbycia takiego towaru. Prosty przykład: zakupiony na raty samochód należy do osoby która go kupiła, jedynym ograniczeniem jest fakt, że niespłacony do końca nie może zostać przez niego zbyty. Nigdzie nie ma mowy o tym że pracownik Banku jeździ tym samochodem z właścicielem na wakacje czy zakupy lub też, że ma drugi komplet kluczyków i kodów do immobilisera :)

   Odpowiedz
  • avatar
   2023.01.21 18:12 pablo4991

   Czasem nie płacenie raty nie jest winą cwaniactwa tylko utraty pracy. Jak to u mnie miało miejsce raz. Poza tym nie rozumiem co w tym złego wziąć na raty telefon żeby go sprzedać. Uważam, że monitorowanie i blokowanie telefonu nie powinno mieć miejsca bo jeśli nie będę płacił to komornik jest od tego żeby mnie ścigać, a nie Plus

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 09:00 Roberton

  Może nie jestem sędzią trybunału ale na ile mnie prawa na studiach nauczyli to forma sprzedaży nie jest formą własności. Jeśli telefon został sprzedany to pełne prawo do władania nim przechodzi na osobę kupującą. Plus myli się twierdząc, że telefon jest „ich”. To zdanie z umowy jakie zostało przytoczone jest absolutnie bezpodstawne i wg. mnie nijak się ma do tej aplikacji. Inna kwestia to rodzaj oprogramowania… z artykułu wynika, że ta aplikacja może wszystko, a to już nie jest „obsługa sprzedaży” jak twierdzi Plus. Zupełnie inną i najbardziej bulwersującą w dzisiejszych czasach sprawą jest fakt ukrywania i wymuszania takiej praktyki. Co an to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Ja im bym to przekazał… to wg mnie najbardziej skuteczny organ likwidujący takie „historie”, na dodatek w mgnieniu oka. Tam kary dla korporacji zaczynają się od 6 cyfr.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 23:39 gość

   Masz tylko trochę racji.
   Bo wszystko zależy od umowy.
   W naszym prawie brakuje pewnych regulacji, pewnych przymusowych słów które powinny być zawarte w umowie, aby klient wiedział, że dana rzecz nie jest jego własnością, a tylko mu została „wypożyczona”.
   W przypadku nie spłacenia rat „podejrzewam” że operator nie będzie chciał tego telefonu, a jedynie odzyskać pieniądze poprzez komornika. Ponieważ klient ten telefon może chcący, lub nie chcący, zniszczyć oraz sam telefon traci na wartości.
   W umowie ważne są stwierdzenia sugerujące czy rzecz jest własnością, czy został wypożyczony i na jakich warunkach.
   – Ponieważ gdyby pisało że rzecz jest własnością klienta,
   to mógłby na własne ryzyko ( uszkodzenia ) zainstalować własne oprogramowanie omijające blokadę.
   – Jeśli by pisało że rzecz została wypożyczona, to pomimo możliwości praktycznych, to prawnie nie może ingerować w tą rzecz inaczej niż przewiduje to umowa.
   Podobnie jest dzisiaj z muzyką, niby jesteś właścicielem płyty,
   ale nie możesz jej publicznie odtwarzać ani kopiować, ponieważ ktoś Ci ją tylko pożyczył.

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.10 21:53 kalor

    Z tego co wiem nigdzie w umowie nie ma żadnej adnotacji o tym że towar jest leasingowany, wypożyczany lub też że osoba go nabywająca zrzeka się do niego wszystkich praw. Raty to jedno a Leasing to drugie. Jak dla mnie lipny i naciągany proceder, jak to u Solorza – standard.

    Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 09:54 Lesior

  Flashuje ODIN-em nowy telefon i traci gwarancję przez nabicie flagi KNOX. Genius.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 21:49 lul

   Nie może nic stracić, bo to niezgodne z dyrektywą 1999/44/CE

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 09:57 sirkubax

  A czy nie jest tak, ze o aplikacji szpiegującej należy jawnie informować klienta? Jeśli to tylko aplikacja INFO – to po co jej tyle uprawnień :)
  To chyba nie jest do końca legalne…

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.11 16:18 BioZ

   Pełna wersja aplikacji (FAMOC) ma dużo dalej idące mechanizmy do zarządzania służbowymi telefonami, niż zadeklarowany przez Plusa zakres działania aplikacji INFO.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 10:21 u mum

  Kto jeszcze kupuje telefony u operatorow? Taniej kupic samemu, nawet na raty, ale nikt jakiegos gowno oprogramowania instalowac nie bedzie.
  Nie wspominajac juz o umkwach na dwa lata…

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 10:29 hmmm

  A rozwiazanie jest banalne. Nie kupowac telefonow na raty. Jak kogos nie stac na wywalenie 4tys za nowego samsunga serii s to niech sie zastanowi czy faktycznie go potrzebuje, bo moze telefon za 1/3 jego ceny kupiony za gotowke tez zaspokoi jego potrzeby. A nie bedzie mial zadnego badziewia wgranego przez operatora. I nie chodzi tylko o badziewie szpiegujace, bo operatorzy wgrywaja cala mase syfu, a w dodatku nie spiesza sie pozniej z aktualizacjami. O wiele lepiej miec czysty system bez ich nakladki.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 12:26 Roberton

   Po pierwsze to teraz każdy operator w takiej właśnie formie sprzedaje czy też oferuje swoim abonentom telefony. Po drugie to banalnym rozwiązaniem było by gdyby Plus po prostu poinformował co robi i respektował fakt czy klient się na to zgadza a nie ukrywał to i kamuflował niczym przestępca (widocznie sam się tak po tym co robi ocenia) Plus nie informował ludzi że zarządza ich telefonami z wiadomych przyczyn… gdyby ludzie o tym wiedzieli to by tego od nich nie brali. Proste jak 2+2.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 10:29 Konan

  Zastanawiające jest jak wiele opinii może stać się faktem… żenujące.
  1. Jest zapis w regulaminie warto czytać co się podpisuje, jednak tak mało ludzi zerka dalej niż tabelki z cenami.
  2. Telfon nie należy do użytkownika co wielokrotnie w tym artykule jest źle opisywane nawet pomimo zawartej w tymże artykule opinii prawnika która jasno to tłumaczy… znacie tą reklamę leasingu aut „używacze mają lepiej”… jeżeli nie płacisz to kradniesz a jeżeli płacisz to ta apka nic nie może zrobić też jest to w artykule…. spróbujcie nie zapłacić raty leasingu za auto zobaczycie jak się temat zakończy i jakoś o tym artykułów nie ma ;)
  3. Żal można mieć do komunikacji, ale napewno nie do firmy która była okradana latami przez nieuczciwych klientów i stara się zabezpieczyć… wszystkim urażonym radzę zejść na ziemię tak działa ten świat … nie płacisz to nie masz.

  P.S.
  Wszystkie „cfaniaki” na miescie będą teraz biegać z symbianem, koniec szpanu bez pokrycia…

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 12:13 Roberton

   1. W regulaminie, umowie – nigdzie nie ma mowy o instalacji oprogramowania z takimi prawami (modyfikacja, usuwanie danych, lokalizacja, nasłuch) więc nie opowiadaj bzdur, gdyby takowa była większość klientów mocno by się zastanowiła. 2. Telefon zakupiony gotówką, w ratach, za butelkę wódki lub wiadro ziemniaków należy do tego kto go kupił, jeśli chodzi o system rat to jest jedno zastrzeżenie że nie może być zbyty przez właściciela do chwili jego spłaty. Ktoś kto na równi stawia i porównuje Leasing do Sprzedaży ratalnej jest totalnym ignorantem. 3. Traktowanie każdego z góry jako potencjalnego złodzieja to problem Plusa a nie ich abonentów. Żałosny pseudo-argument. „wszystkie cfaniaki”? kim są te „wszystkie cfaniaki” co? :)

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 14:13 jasc

   Biedna firma, bardzo mi jej żal – jakoś nie miała żadnych skrupułów okradając latami uczciwych klientów na duużooo większe pieniądze; choćby wymuszając kary umowne za rozwiązanie umów po zmianach przez nich regulaminu. Przestała to robić dopiero po nałożeniu przez UOKiK milionowych kar – a nie z powodu skrupułów czy wyrzutów sumienia.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 11:30 Tomasz

  W sumie nieźle można zadzwonić potem do plusa i powiedzieć że im się ekran w telefonie
  zbił i niech sobie go wymienią.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 12:14 Roberton

   W samo sedno Tomasz :)

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.09 15:39 eMZik

    No a jak podpowiedza: „A to nic strasznego, mozemy z tym zyc”? :)

    Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.18 15:04 Wredny

   A mają taką usługę jak ubezpieczenie wyświetlacza! Tylko 5 zyla co miesiąc! Usługa na dwa lata od daty zakupu. Wymieniają wyświetlacz na nowy za darmo. Pewnie to ubezpieczenie to efekt poboczny zabezpieczenia przed zaniechaniem spłaca rat przez klienta.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 11:47 Jarek

  Widzę tu tylko dwa problemy – w przypadku sprzedaży ratalnej, sprzedawca dostaje kwotę ze sprzedawany produkt od pożyczkodawcy, jest to zwykle bank albo jakaś instytucja finansowa. Czy w tym przypadku jest to sam plus? Jeśli tak – to nie jest to typowa sprzedaż ratalna i powinno to być inaczej nazywane.
  Druga sprawa to możliwe pomyłki w dziale spłat plusa i blokowanie telefonów użytkownikom, którzy normalnie spłacają „raty”, co zawsze się zdarza. Jak plus będzie reagował w takich przypadkach? Co jeśli zablokują komuś telefon w przypadku sytuacji awaryjnej? Tak wiem, jest dostęp do telefonów alarmowych, ale to czasem nie o to chodzi. Co jeśli blokada nastąpi za granicą, albo komuś uniemożliwi rozmowę biznesową itp itd.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 12:36 aha

  Aplikacja do nadzoru telefonu zaskoczyla pracownikow Plusa xD ktorzy sprzedaja telefony z softem, ktory blokuje telefon w razie niesplacenia rat…

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 13:23 juzek

  > Przy sprzedaży ratalnej często stosowana jest konstrukcja, w której własność przedmiotu przenoszona jest dopiero w momencie całości ceny – pozwala to sprzedawcom w razie niespłacenia oczekiwać zarówno funduszy, jak i zwrotu rzeczy.

  Czyli za rzecz zapłacisz tak czy owak (windykacja), a mieć jej nie będziesz. Typowy polski „wolny” rynek jest typowy.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 14:09 Łukasz

  tak, operatorzy w Polsce blokują telefony (urządzenia) za które się nie płaci. Znajomemu zablokowali A5 którą kupił (nową) przez internet.
  Do knox-a jest jakieś sdk więc można mieć kontrolę nad telefonem z poziomu innej aplikacji. polecam film „Aplikacja dla spedytora i kierowcy – szczegóły techniczne platformy mDriver (podcast)” https://www.youtube.com/watch?v=5Uc7VdyGINU
  idealny przykład.
  oczywiście mówimy tu o telefonach Samsung.
  ps. czy to legalne mieć tak zablokowany telefon?

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 14:33 Matt

  Zaufanatrzeciastrono,

  Zapomnieliście o bardzo ważnym aspekcie sprawy. Być może głównym aspekcie.

  W jednostkach w których jedną z kluczowych ról pełni ochrona dostępu do informacji, czyli w większości firm,
  A także wszędzie tam gdzie przy pomocy urządzenia dochodzi do przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych, używanie smartfona kupionego w plusie jest nielegalne.

  Chyba że firma plus zostanie upoważnione do przetwarzania tych danych i podpisze zobowiązanie do ich ochrony.

  Może warto byłoby wspomnieć o tym w artykule aby pomóc przedsiębiorcom w wyborze właściwego kontrahenta.

  Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 21:14 Karolina

   Otóż to.
   Nawet względem osób fizycznych konstrukcja umowy Polkomtela jest niedopuszczalna. Informują jedynie, że wgrane oprogramowanie służy do komunikacji pomiędzy operatorem, a użytkownikiem. Nie ma żadnej wzmianki o tym, że nie można korzystać z telefonu nie WYRAŻAJĄC ZGODY na pełny dostęp aplikacji do WSZYSTKICH funkcji telefonu, w tym rozmów, zdjęć. Teoretycznie (mocno teoretycznie ale jednak) instalując ta aplikacje wyraża się zgodę na bycie podgladanym czy podsłuchiwanym…

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 20:05 zenek

  przeciez wystarczy podpiac fon pod kompa, odpalic odina i wgrac czysty kernel i soft

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.09 20:57 Kali

   „Znafca” zenek wpadł podzielić się swoją ze światem swoją cenną radą… nie, nie wystarczy wgrać nowy soft.

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.11 23:13 pacyk

   Właśnie od 2 mc mam tak zablokowany galaxy s8 :/ Dzisiaj wgrałem odinem oryginalny soft samsunga. Niestety knox przy podłączeniu do internetu wykrywa, że telefon polkometu i po kilku minutach zostaje zablokowany. Jak to odblokować. Zna się ktoś na tym ?

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.12 17:52 Taki Jeden

    Myślę, że jeśli nie zależy ci na gwarancji (biorąc pod uwagę, że i tak jest zablokowany) i przeszłoby flashowanie systemu to chyba dało radę by to w pewnym sensie „ominąć” – tylko niestety w konsekwencji częściowo okrajając telefon. Ciężko powiedzieć czy to zadziała jak należy.

    Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.28 22:48 TCD

    Nie instaluj oryginalnego softu Samsunga – sprobuj zainstalowac TWRP i LineageOS. Po knoxie nie powinno zostac ani sladu.

    Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.09 22:29 koks

  Mam pytania w związku z działalnością tego szemranego operatora…czy telefon jest dostarczany do abonenta z wgranym już oprogramowaniem inwigilacyjnym oraz czy opakowanie telefonu jest otwarte czy zaplombowane? Czy blokowanie przy pomocy oprogramowania dotyczy tylko Samsungów? A jak wygląda sprawa np. z iPhonami – Polkomtel handluje sprzętem Apple jakby spod lady do tego polityka Apple’a też jest restrykcyjna nie pozwala (raczej) na wgrywanie szemranego oprogramowania Polkomtela czy innego operatora – jak tu to wygląda?

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.13 16:00 Lukasz032

   Istotnie, regulamin Apple DEP zabrania operatorom oferowania klientom telefonów z profilem korporacyjnym.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.10 05:58 Grzegorz

  Najbardziej zabawny jest wpis że towar do czasu spłaty należy do sprzedawcy. Tak się składa że skoro kupuję w firmie, gdzie też na fakturach od sprzedawców widzę takie durne wpisy. Najciekawsze jest to natomiast, że terminy płatności pomiędzy 30 a 60 dni dysfalifikuja ten zapis. Zwykłe po upływie kilku dni towar podlega „konsumpcji” w mojej firmie. Więc jak na litość Boską ktoś oczekuje jego zwrotu. Żabia beznadziejne głupi i prostacki. Oczywiście ktoś powie taki samochód w USA zostanie zablokowany. Ale to trochę inna sprawa. Zawsze istniała różnica czy kupującym jest podmiot indywidualny czy firmowy. Ten pierwszy zawsze ma pod górę. ?

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.10 18:00 RTR

  Ludzie, nie ma o co kruszyć kopii. Wniosek nasuwa się sam. NALEŻY UNIKAĆ PRODUKTÓW SAMSUNGA I OMIJAĆ POLKOMTEL (CZYLI PLUS). Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.10 19:04 Dawid Lu

  Operator oświadczył, że bedzie „tylko” komunikował poprzez aplikacje status umowy, ew. wyegzekwuje jej postanowienia. Przepraszam bardzo, Panowie, nie dajmy się zwariować, do egzekucji i ochrony interesów mamy kodeksy oraz ubezpieczenia. W ten sposób niech Polkomtel podda się egzekucji w zakresie swoich oświadczeń w umowie dwustronnej. Jakie macie możliwości egzekucji swoich potencjalnych roszczeń w zakresie ochrony danych osobowych, poziomu obsługi, jakości usług, pracy urzadzenia przez umowny rok czy dwa lata. Przecież to działanie zakrawa na przerysowaną kpinę, nie jestem prawnikiem, analizuję to w oparciu o logikę. To jest jaskrawe naruszenie praw jednej strony, kosztem przeciwnej. Konsument, opierając się na oświadczeniach drugiej strony, w pełni przyporządkowuje się kaprysom korporacji.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.10 20:12 g.a

  „Kontaktuję się, bo jest nam bardzo przykro, że użytkownicy telefonów mogli odnieść wrażenie, że naruszono ich prywatność i na ich urządzeniach instalowane jest oprogramowanie, które posiada nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji. Chciałabym zapewnić, że aplikacja nie pobiera ani nie przechowuje żadnych danych prywatnych użytkownika.”

  Non sequitur. Oprogramowanie posiada nieograniczony dostęp. Nie ma z tym związku argument przechowywania poruszony dalej.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.10 21:50 kalor

   Dokładnie. Mętne tłumaczenie że „aplikacja nic nie robi” w takim razie po jasny gwint całkowity i nieograniczony dostęp do telefonu? Głupie tłumaczenia. Sprawa była nawet dla nich śmierdząca skoro postanowili się kamuflować kropką i fałszywymi namiarami. Poza tym użytkownik powinien być o tym jednoznacznie informowany, a nie zmuszany do bezwolnej instalacji i zgody na dostęp. Czekam aż instytucje typu GIODO UOKiK oraz UKE zajmą się tymi cwaniaczkami. Nie każdy jest złodziejem i nie każdy życzy sobie być jako takowy traktowany. Zresztą sprzedaż na „raty” to nie wymysł abonentów tylko sieci.

   Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.11 16:24 Rf

   > „Nie pobiera ani nie przechowuje”
   > „Nie przechowuje”

   IMO zadna firma by nie chciala byc bombardowna mailami i telefonami przez wymysly kontrahenta.
   Pewnie dlatego kropka i obszerny MDM zamiast pisania dedykowanej aplikacji samemu.

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.10 21:39 seeju

  MS w Win10 robi to samo. Czemu upadł projekt Openmoko. O taką kontrolę i dostęp do informacji chodzi bo ona jest dziś bardziej cenna niż hardware czy software. RODO tu niczego nie załatwi zrobią DEPIA opiszą ryzyka jako niskie (Samsung poprze analizą rzekomej odporności Knoxa na przejęcie nad nim kontroli z podstawionego C&C) PUODO wyda zgodę a jak coś pójdzie nie tak to będzie o czym pisać na Z3S i ktoś doda trochę rekordów do bazy 1.4 miliarda kont ;)

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.10 22:24 Kopyt

  Mam takiego Note8 jest to badziewie zainstalowane. Flashowal juz ktos telefon z ta apka za pomoca odina oficjalnym softem? Moze ktos potwierdzic ze flashowanie cokolwiek da?

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.11 12:26 Czesiu

  „Kontaktuję się, bo jest nam bardzo przykro, że użytkownicy telefonów mogli odnieść wrażenie, że naruszono ich prywatność…”

  Naruszono, naruszono, tylko ten fakt wyciekł na zewnątrz i nie udało się ukryć w tajemnicy wykradania danych osobowych, więc szef poleci po premii i dlatego musimy wymyśleć jakieś tłumaczenie. Rada jest jedna – nie kupować telefonów od Zygmunta Solorza czy Kroka czy Piotra Podgórskiego, czy jak on się tam naprawdę nazywa.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.11 16:16 BioZ

   Co jest daną osobową? Numer IMEI? IMSI?

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.01.18 15:14 Wredny

    Daną osobowa jest każda informacja umożliwiająca zidentyfikowanie osoby! Sam numer IMEI bez kartoteki klienta dla którego jest udostępniony, daną osobowa nie jest. Ale gdy taka kartoteka istnieje, to już jest dana osobową! A mit o „trudnościach” dostępu do informacji, to między bajki włóżcie! Bo w prawie nie ma sformułowania, że dla wszystkich ma być jednakowo trudno! A są różni, co mają dostęp do takich kartotek i mogą „pośredniczyć”! A zatem nawet numer karty bibliotecznej jest daną osobową, bo w bibliotece jest kartoteka czytelników, a numer karty jest numerem indeksującym informację o czytelniku! I tak dalej! I piewcom innych teorii, tak przypomnę dla porządku… Niemiecki Sąd orzekł, że nawet dynamiczny IP jest dana osobową! Dlaczego? Bo informacje o połączeniach są przechowywane u operatora nieco dłużej niż trwa samo połączenie.

    Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.12 12:54 Gienek

  Kupując auto na raty współwłaścielem tegoż staje się bank i bez jego zgody nic nie mogę zrobić póki nie spłacę kredytu – i tu nikt nie widzi problemu. Raty na zero % też wszyscy łykają…

  Ale telefon?? Przecież mój ci on jest, mam tam najtajniejsze sekrety które wysyłam na fejsa….

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.13 16:02 Lukasz032

   Nie współwłaścicielem, tylko zabezpieczeniem kredytu. To jest zupełnie inny zapis księgowy, w istocie różnica polega na tym, że bank do dysponowania mieniem tak zabezpieczonym potrzebuje bankowego tytułu egzekucyjnego (kolejny dokument).

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.15 11:13 Zeb

  Cześć, ja wam opowiem co zaobserwowałem.
  Kupiłem telefon sgs8 w sieci plus w październiku 2017 roku.
  Jako że był to pierwszy telefon z androidem jaki miałem nie wiedziałem na co mam zwracać uwagę i co powinno wzbudzić moje podejrzenia.
  Telefon po rozpakowaniu nie wyświetlił ekranu konfiguracji tylko był już skonfigurowany.
  Poużywałem trochę tak telefonu i doszedłem do wniosku że najlepiej mieć wersję oprogramowania xeo.
  Zaniosłem telefon do autoryzowanego punktu samsunga aby mi wgrali oprogramowanie xeo.
  I co najdziwniejsze po konfiguracji telefonu wyświetlił się ekran instalacji tego knox i tych blokad od plusa.
  W styczniu spłaciłem cały telefon tak że płace tylko sam abonament.
  Po wciśnięciu 8 stycznia w knox customization i zaktualizuj profil jusz nie było kropki tylko pokazało się że telefon należy do polkomtel.
  Wchodząc w administratorów urządzenia mam tych trzech adminów[knox, info i jakiś jeszcze] kture dysponują nieograniczonymi uprawnieniami.
  W dniu 11 stycznia pomyślałem sobie że jeśli telefon już jest spłacony to powinny się te blokady dezaktywować, wykonałem reset do ustawień fabrycznych. I nie uwierzycie znowu kazało mi to zaakceptować i się to instalowało.
  Zadzwoniłem do plusa powiedziałem o co chodzi, powiedzieli mi że blokada idzie nie po wersji oprogramowania [xeo czy pls] ale po numerze imei.
  Powiedziałem że już spłaciłem tel to oni do mnie że zdają sobie z tego sprawę ale niewiedzą dlaczego imei dalej widnieje w tej blokadzie.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.15 11:26 Zeb

  Cześć, ja wam opowiem co zaobserwowałem.
  Kupiłem telefon sgs8 w sieci plus w październiku 2017 roku.
  Jako że był to pierwszy telefon z androidem jaki miałem nie wiedziałem na co mam zwracać uwagę i co powinno wzbudzić moje podejrzenia.
  Telefon po rozpakowaniu nie wyświetlił ekranu konfiguracji tylko był już skonfigurowany.
  Poużywałem trochę tak telefonu i doszedłem do wniosku że najlepiej mieć wersję oprogramowania xeo.
  Zaniosłem telefon do autoryzowanego punktu samsunga aby mi wgrali oprogramowanie xeo.
  I co najdziwniejsze po konfiguracji telefonu wyświetlił się ekran instalacji tego knox i tych blokad od plusa.
  W styczniu spłaciłem cały telefon tak że płace tylko sam abonament.
  Po wciśnięciu 8 stycznia w knox customization i zaktualizuj profil jusz nie było kropki tylko pokazało się że telefon należy do polkomtel.
  Wchodząc w administratorów urządzenia mam tych trzech adminów[knox, info i jakiś jeszcze] kture dysponują nieograniczonymi uprawnieniami.
  W dniu 11 stycznia pomyślałem sobie że jeśli telefon już jest spłacony to powinny się te blokady dezaktywować, wykonałem reset do ustawień fabrycznych. I nie uwierzycie znowu kazało mi to zaakceptować i się to instalowało.
  Zadzwoniłem do plusa powiedziałem o co chodzi, powiedzieli mi że blokada idzie nie po wersji oprogramowania [xeo czy pls] ale po numerze imei.
  Powiedziałem że już spłaciłem tel to oni do mnie że zdają sobie z tego sprawę ale niewiedzą dlaczego imei dalej widnieje w tej blokadzie.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.16 10:56 Piotr

  To są działania narzucone „od góry”. Jest to inwigilacja obywateli przy pomocy urządzeń ,które sami sobie kupują. chcesz mieć telefon z androidem kupuj. Twój wybór.Inwigilacja jest oficjalnie dozwolona i choć trwa od momentu obalenia tej „parszywej” komuny to obecnie ludziska sami sobie zakładają powróz na szyję i jeszcze mają o to pretensje. Jednym z najbardziej popularnych programów wywiadowczych jest „fajansbook” – sami piszemy to co chce nasz CBŚ i nasi przyjaciele. Potem jest WordPress, itd itp. Narzędzia się zmieniły i to co było za komuny to była WOLNOŚĆ słowa i wyznania – PRAWDZIWA!!!. Teraz niedouczone, z pretensjami ludziki sterowane ,na sznurkach propagandy ,ogłupiania chemicznego i podprogowego mają do wszystkich pretensje tylko nie do siebie. Trzeba z tym żyć ,bo tak chcieliśmy. Sami sobie zgotowaliśmy taki los. Najbardziej mnie śmieszą wypowiedzi debili nadających na Chińczyków. Ale gdyby nie Oni to gówno byśmy mieli i wtedy problemu by nie było!!!

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.01.18 15:20 Wredny

   Celnie rzucone… Tylko, że statystycznie bez echa będzie. Dlaczego? Zacytuję nieco zmodyfikowaną fraszkę Pana S.J. Lec: „Umysł mieli otwarty… Niestety na przestrzał”! Dlatego walka o ochronę danych osobowych z ludźmi, którzy sami publikują nawet swoje nagie foty, jest niczym wołanie nad morzem i oczekiwanie na echo!

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.01.29 09:30 mati69

  Witam.Przez 3 miesiące miałem knoksem zablokowanego galaxy s8. Telefon kupiony jako nowy w największej sieci lombardów w Polsce. Oczywiście telefon z plusa pewnie wzięty na słupa. 1300 zł taniej jak w sklepie. Wczoraj wgrałem czysty soft xeo. Nie pomogło ,nadal zablokowany. Zrobiłem roota i xnox się zes..rał. Telefon odblokowany. Z tym że mój telefon działa bo mieszkam we Francji więc używam francuskiej karty sim. Prawdopodbnie jak do Polski pojadę na wakacje to będzie blokada na połączenia (brak zasięgu ) po numerze IMEI. Jednak po roocie blokada plusa zdjęta. wszystkie funkcje telefonu sprawne.

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.05.22 23:01 shr

   Mati, w s8 zdaje sie jest bootloader zablokowany, czyzby w Twoim przypadku nie bylo?

   Odpowiedz
   • avatar
    2018.06.01 00:21 Lukasz032

    Zawsze można wgrać bootloader deweloperski, który nie nabija flagi po wgraniu customa, ale za to nie działa czytnik linii papilarnych ;)

    Odpowiedz
 • avatar
  2018.08.14 14:53 Radek225

  Dla kogo nieusuwalny jest knox dla tego nieusuwalny. Dla mnie ominięcie tej żałosnej blokady to 5 minut.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.09.10 09:28 k44

  mam SGS 9 od plusa. Wgranie XEO nie usuwa knoxa. Aplikacja razem z 'info’ dalej istnieją zarejestrowana na polkomtel sp. z o.o.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.09.23 14:30 karrorfer

  Jeśli po roocie blokada Konox znika to dupa nie nabezpieczenie. Nie rozumiem dlaczego żaden producent androida nie robi zabezpieczenia dla uzytkowników w stylu jak robi to Apple ( iCloud lock) – przecież to znacznie skuteczniejsze, dobre dla użytkowników ( bo ogranicza opłacalność kradzieży -choć oczywiście przy cenach zwłaszcza ekranów iphonów nie likwiduje – ciekawe dlaczego nie jest to blokowane )
  Jednocześnie takie rozwiazanie jest dobre dla PRODUCENTA – bo ogranicza ilość sprzętu na rynku wtórnym …

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.10.07 11:17 Damiano

  Hmmm nie wiem jakim cudem ale mam pytanie czy jeśli uda mi się usunąć aplikację info to tel będzie śmigal dalej bo kolega z pracy po 3 miesiącach zablokowanego Samsunga s8 wgrał czysty Soft xeo i ta aplikacja znikła

  Odpowiedz
  • avatar
   2018.12.08 01:53 Michał

   Mozna to usunac i wszystko dziala

   Odpowiedz
 • avatar
  2018.10.09 10:38 Pablovar

  W moim przypadku, informację o takiej praktyce otrzymałem od Polkomtela przed podpisaniem umowy na plan ratalny do SGS9+ (czyżby uczciwy konsultant?). Nie powinno to być problemem dla nikogo, kto kupiony w ten sposób telefon chce użytkować. Sprawę kontestują przede wszystkim osoby, które zakup flagowca w planie ratalnym u operatora zawsze traktowały, jako metodę na finansowanie siebie, tzn. drogiego flagowca od razu odsprzedawały w lombardzie/komisie (czym psuły rynek zaniżając cenę, byleby mieć na frytki z McDonalda i na Adasie – sorry, taka prawda), a kartę SIM wrzucały do jakogokolwiek tanioszka. Teraz kruszą kopie, ponieważ ich telefonów z zainstalowanym Knox MES nie chcą już odkupować w lombardach/komisach, przez co frytki w McDonaldzie stygną, Adasie niekupione nie dodadzą nowych trzech pasków do lansu wśród kolegów z osiedla i w ogóle płacz i zgrzytanie zębów… Chwalmy Polkomtel, dzięki któremu SGS9+ w październiku 2018 można wciąż odsprzedać w komisie za ~2300 zł, czyli jego cena trzyma się całkiem nieźle :-)

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.10.14 11:03 Adam

  Kurde jaki mam wspaniały banan na ustach jak widzę że Plus włożył swoją głowę pod gilotyne , to ich szybka śmierć , klienci będą spierniczac od nich aż się będzie za nimi kurzylo hehe, wreszcie, bo nie lubię tej sieci

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.11.01 01:04 Piotr

  Witam. Dziś zablokowali za 2 raty mojej znajomej telefon s9 plus. Firma jej nie wypłaciła kasy jeszcze straciła płynność. No cóż. Ale zadzwoniłem do Plusa. Po 1 skoro zablokowali to ograniczają dostęp do danych prywatnych na co Pani w infolinii stwierdziła że nikt jej nie kazał tam jej trzymać. Nie może zmienić zmodyfikować nic z poziomu telefonu. Po 2 skoro są właścicielem to mogę im oddać i nie powinni domagać się pełnej kwoty za telefon. A ta że nie mogę oddać. To wreszcie czyj jest. Chcę oddać im sprzęt sprawny i proszę policzyć za okres użytkowania. Poza tym nigdzie w umowie nie ma info o aplikacji więc mam prawo rozwiązania umowy w związku z n iezgodnoscia.

  Odpowiedz
 • avatar
  2018.12.08 00:55 Michał

  Wystarczy troche posiedziec na necie i po aplikacji plusa sladu nie bedzie :). wystarczy zrootowac telefon , odinstalowac aplikacje i juz „w skrocie” .

  pozdrawiam

  Odpowiedz
  • avatar
   2019.01.31 14:28 asdf

   Ale robiąc roota / instalując custom rom tracisz gwarancję, a nie każdy się odważy kupując nowy telefon.

   Odpowiedz
 • avatar
  2019.01.29 23:26 Didi

  Witam wszystkich, mam pytanie czy da się odinstalować famoc?

  Odpowiedz
 • avatar
  2019.10.04 06:35 Nawias

  Jeśli ta aplikacja nie spowalnia działania telefonu i służy tylko do komunikacji w sprawie niespłaconych rat, to czemu zajmuje okolo 300mb? Chętnie przeznaczyłbym to miejsce, które na telefonach szybko się kurczy, na coś innego. Albo programiści do niczego, albo ta apka robi coś więcej.

  Sam miałem przez nią sporo przykrości. Telefon byl wzięty razem z umową na ojca. Tata zmarł, numer zamknięty, a my nie dostaliśmy żadnego harmonogramu spłacania rat. No i spóźniliśmy się z jedną ratą. Teraz tłumacz się 30 razy na infolinii, że kupujący nie żyje, że numer jest zamknięty i nie mogę podać mu telefonu. W jeden dzień naliczyła się odsetka trzech groszy i mimo spłaty raty, telefon był zablokowany o te trzy grosze.

  Inny przypadek: zapłaciłem ratę ostatniego dnia, bo wyleciało mi z głowy. Był piątek, więc transfer w banku poleciał w sobotę rano. Na telefon weszła blokada w niedzielę. W poniedziałek idę do plusa, a tu niespodzianka – w systemie nie mają blokady, więc nie mogą jej zdjąć. Normalnie deadlock. Telefon dwa dni później w końcu sam się odblokował, ale to cyrk na kółkach.

  Teraz telefon zaczął mi strasznie wolno działać, więc chciałem jakiegoś ROMa wgrać, ale patrząc na ten artykuł, chyba uzbieram oszczędności i spłacę telefon, zanim to zrobię… Niech mi sie tylko umowa skończy, wybór Plusa na operatora był jednym z moich najgorszych.

  Odpowiedz
 • avatar
  2020.02.12 12:14 nessip

  A najprostsze rozwiązanie to nie kupować Samsungów od Plusa…:)

  Odpowiedz
 • avatar
  2020.03.25 19:34 Marta

  To najlatwiej nie kupowac telefonow od plusa to fakt – no ale plus byl i pozostanie bucem z targu z ktorym rzniesz w trzy karty i ich biznes nie ma nic wspolnego z etyka. Plus przegral walke z prawnikami o narzucanie komornikom tempa gonitwy za tak zwanymi dluznikami ktorym wmawiano, ze wisza im kase za odsetki od odsetek i odsetek od odsetek. To wymyslili, ze beda blokowali telefony jak krowy na lancuchu. To moze wogole przywiaza sie do tych aparatów jak nie ufaja ludziom. Wogole niech spindalaja na plot z takimi strategiami. Szkoda fatygi.

  Odpowiedz
 • avatar
  2021.12.17 12:24 Daniel

  Wydaje mi sie ze nieco zle poprowadziliscie rozmowe pytajac o aplikacje INFO bo ta faktycznie nie daje zbyt wielu mozliwosci. Natomiast instalowany KNOX to juz inna bajka… Administrator widzi wszystko i ma dostep do wszystkiego. Nie ma mowy o prywatnosci. Sprawdzenie lokalizacji – no problem
  Odczytanie smsa – no problem

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź do Michał

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Kupujesz telefon na raty? Operator doda Ci nieusuwalną aplikację do zdalnej kontroli

Komentarze