Nowy atak „Zawiadomienie o naruszeniu własności przemysłowej”

dodał 15 września 2015 o 14:25 w kategorii Złośniki  z tagami:
Nowy atak  „Zawiadomienie o naruszeniu własności przemysłowej”

Mamy czasem poczucie, że przestępcy chcą nas zamęczyć koniecznością opisywania swoich kampanii i liczą na to, że kiedyś przejdzie nam ochota na tworzenie kolejnych artykułów na ich temat. Jeśli nawet, to ten moment jest jeszcze przed nami.

Dotarły do nas przed kilkoma minutami próbki najnowszego ataku na internautów. Wygląda podobnie do dotychczasowych, wykorzystuje również fragment tej samej infrastruktury. Co ciekawe, informacja zawarta w wiadomości wskazuje na naruszenie znaku towarowego firmy ubezpieczeniowej Allianz, a adresatami były firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Poniżej kilka szczegółów:

Temat:  Zawiadomienie o naruszeniu własności przemysłowej

Treść:

Szanowni Państwo,

Kancelaria TechRAF Rafał Zygmunt z ramienia spółki Allianz S.A wzywa do zaprzestania używania znaku przemysłowego należącego do grupy Allianz S.A zarejestrowanego w dniu 27.08.1997 w zgodzie z paragrafem Art. 296 – Naruszenie prawa ochronnego

1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:
1) na zasadach ogólnych albo
2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Korzystając z zarejestrowanych znaków należących prawnie do grupy Allianz S.A bez zgody właściciela naruszają Państwo powyższy przepis. Rozwinięcie artykułu znajdą Państwo w Akcie Prawnym Prawa Własności Przemysłowej, tytuł XI, dział „Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych”, Art. 296, 287, 163.

Szczegóły wezwania oraz opłaty windykacyjnej znajdą Państwo w dokumencie

http://docs.techraf.eu/?fname=kancelaria__techraf_dokument_ZM83294301.doc

Prosimy o jak najszybsze zaniechanie używania zarejestrowanych znaków przemysłowych przez Państwa przedsiębiorstwo oraz pokrycie strat z tego tytułu na rzecz Allianz S.A oraz Kancelarii TechRaf w ramach opłaty windykacyjnej w wysokości 12534,50 złotych (Dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, pięćdziesiąt groszy).

Powyższa wiadomość jest skierowana na oficjalną skrzynkę Państwa firmy w internecie – [tu adres email odbiorcy] oraz listem poleconym w terminie niepóźniejszym niż 3 dni od daty otrzymania elektronicznego potwierdzenia.

Data wszczęcia postępowania o naruszeniu własności przemysłowej: 8.09.2015

Data wysłania pisma windykacyjnego: 15.09.2015

Źródło informacji: Spółka Handlowa Wierzyciela

Z poważaniem,

Rafał Zygmunt

Wspólnik w Kancelarii TechRaf

Lwowska 5, 35-301 Rzeszów [email protected]

NIP: 7691954359, REGON: 140634290

NRB: 15 1140 2017 0000 4002 1305 3283

Otrzymaliśmy także drugi wariant wiadomości:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż klient, Marian Dziędzielski „POMELO” Sp. z.o.o Hurtownia Gastronomiczna, reprezentowany przez kancelarię TechRAF Rafał Zygmunt przedłożył w dniu dzisiejszym pismo zawiadamiające o konieczności windykacji należnej kwoty 5483,34 PLN (Słownie, pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych, trzydzieści cztery grosze) od Państwa spółki w związku z niedotrzymaniem postanowień umowy handlowej pomiędzy Państwa przedsiębiorstwem, a „POMELO” Sp. z.o.o Hurtownia Gastronomiczna.

Wiadomość kierujemy na firmową skrzynkę pocztową – [tu adres email] oraz listem poleconym w ciągu 3 następujących dni.

Szczegóły nieuregulowanego rachunku wobec Państwa wierzyciela znajdują się pod podanym adresem

http://docs.techraf.eu/?fname=kancelaria__techraf_dokument_ZM83294301.doc

Skany faktur pochodzą z kolejno,

1.02.2015
1.03.2015
1.04.2015
1.05.2015

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

W załączniku znajduję się również wezwanie do uregulowania zapłaty w terminie niepóźniejszym niż 30 września 2015 roku. Brak wpłaty na konto wierzyciela spowoduje wszczęcie postępowania sądowego oraz komorniczego przez kancelarię TechRAF, Rafał Zygmunt.

Z poważaniem,

Rafał Zygmunt
Wspólnik w kancelarii TechRAF.eu
Lwowska 5, 35-301 Rzeszów [email protected] +48 723 251 299
NIP: 7691954359, REGON: 140634290
NRB: 15 1140 2017 0000 4002 1305 3283

Strona „kancelarii”:

Strona "kancelarii"

Strona „kancelarii”

Złośliwy plik:

Tym razem, co ciekawe, nie jest to Smoke Loader, a wygląda na bankowego konia trojańskiego Carberp:

  • serwer C&C: http://g3m0.org
  • http://g3m0.org/us/ks/config.jpg – konfiguracja
  • http://g3m0.org/us/ks/g.php – komunikacja C&C

Oprócz Carberpa złośliwy plik instaluje także drugi plik EXE, który nie został jeszcze przeanalizowany.

Dziękujemy wszystkim nadsyłającym próbki oraz analizy.