11.11.2012 | 22:10

avatar

Adam Haertle

SEMAFOR 2013 – zaproszenie do zgłaszania wystąpień

Już  niedługo, bo w marcu 2013, odbędzie się kolejna edycja konferencji SEMAFOR, jednej z najważniejszych corocznych pozycji w kalendarzu polskich „bezpieczników”. Organizatorzy serdecznie zapraszają do zgłaszania swoich propozycji wystąpień.

SEMAFOR 2013 odbędzie się w dniach 5-6 marca przyszłego roku, jak zwykle w Warszawie. Swój udział potwierdziło już kilku ciekawych prelegentów, m in. Howard Schmidt (były doradca prezydenta USA), Ira Winkler (prezes ISSA International), Raoul Chiesa i Eoin Keary (OWASP Board) i Derek J. Olivier (ISACA, COBIT 5 Task Force). Możecie zatem dołączyć do doborowego grona prelegentów :)

SEMAFOR 2013 będzie koncentrować się na trzech głównych blokach tematycznych:

  • Nadzór IT (IT Governance) – zagadnienia związane z zarządzaniem i ładem IT, udziałem IT w realizacji strategii organizacji, zarządzaniem wartością biznesową IT, audytem IT, standardami zarządzania i ładu IT (min. najnowsza edycja COBIT).
  • Bezpieczeństwo Informacji – zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji i IT, aspektami technicznymi oraz organizacyjnymi; najnowsze zagrożenia i wyzwania, trendy i nowości techniczne.
  • Ochrona Cyberprzestrzeni – zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej oraz administracji publicznej; reagowanie na incydenty i cyber ataki, najnowsze zagrożenia i wyzwania w obszarze cyber defence.

Oczywiście jak zawsze najchętniej widziane są prezentacje, skupiające się na praktycznych aspektach omawianych zagadnień. Powinny to być przede wszystkim studia przypadków, prezentacje „na żywo”, najlepsze a także najgorsze praktyki. Jeśli chcecie dołączyć do grona prelegentów, to wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2012. Rada Programowa dokona wyboru prelegentów do 12 stycznia 2013.

Organizatorzy zapraszają także ekspertów oraz firmy do zgłaszania chęci przeprowadzenia warsztatów. Warsztaty powinny mieć charakter ćwiczeń praktycznych w formule „hands-on” (bezpośredniej pracy ze sprzętem) w wymiarze ok. 4 lub 7 godzin. Warunki organizacyjne będą ustalane indywidualnie z autorami wybranych warsztatów.

Powrót

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

SEMAFOR 2013 – zaproszenie do zgłaszania wystąpień

Komentarze