Wydarzenie bez precedensu – list otwarty pracowników CERT Polska

dodał 8 listopada 2021 o 15:48 w kategorii Info  z tagami:
Wydarzenie bez precedensu – list otwarty pracowników CERT Polska

Mieliśmy już w Polsce niemało zarówno dymisji, jak i nominacji z politycznym podtekstem. Chyba jednak nigdy jeszcze pracownicy instytucji dotkniętej takim wydarzeniem nie opowiedzieli się tak publicznie i zdecydowanie za swoim byłym już przełożonym.

Kilka dni temu opisałem nagłe i motywowane politycznie zwolnienie z pracy Przemka Jaroszewskiego, szefa zespołu CERT Polska. To bulwersujące zdarzenie odbiło się sporym echem w świecie bezpieczeństwa i wzbudziło zrozumiały niepokój wśród pracowników zespołu. Najwyraźniej do tej pory nikomu nie udało się wytłumaczyć pracownikom CERT Polska powodów zwolnienia ich szefa i uspokoić nastrojów. Przed kilkoma minutami na stronie cert.pl pojawił się list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Janusza Cieszyńskiego.

Jego treść przytaczamy w całości poniżej.

od
pracowników CERT Polska będącego częścią NASK – Państwowego Instytutu Badawczego

do
Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji
Pana Janusza Cieszyńskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,

Z dużym zaniepokojeniem i konsternacją przyjęliśmy informację o tym, że kierownik zespołu CERT Polska, Przemysław Jaroszewski, został zmuszony do odejścia z pracy.

Według informacji przekazanych nam 4 listopada przez Pana Ministra Cieszyńskiego Przemysław Jaroszewski rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron w następstwie rozmowy z Panem Ministrem. Ponieważ nie przedstawiono nam żadnych informacji odnośnie do treści rozmowy pomiędzy Ministrem Cieszyńskim a Przemysławem Jaroszewskim, swoją wiedzę w tym zakresie opieramy na doniesieniach medialnych. Według nich bezpośrednim powodem, dla którego zmuszono Przemysława Jaroszewskiego do rozwiązania umowy o pracę z NASK i odejścia ze stanowiska kierownika CERT Polska, była aktywność na prywatnym profilu portalu społecznościowego Facebook związana z jego poglądami politycznymi.

Jeżeli doniesienia medialne są prawdziwe, zmuszeni jesteśmy stanowczo zaprotestować wobec takiej sytuacji. Prywatne poglądy polityczne nie powinny i nie mogą być powodem wywierania nacisków na pracowników i zmuszania ich do odejścia z pracy.

Jako pracownicy CERT Polska wyrażamy pełne zaufanie do Przemysława Jaroszewskiego. Pracując w tym zespole ponad 20 lat i będąc jego kierownikiem przez ostatnie 5 lat, miał kluczowy wkład w jego rozwój oraz budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i naszej roli w nim jako CSIRT NASK. W naszej ocenie obecna sytuacja zagraża utrzymaniu wysokiej skuteczności wykonywanej przez CERT Polska pracy, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia poziomu cyberbezpieczeństwa naszego kraju.

Zwracamy uwagę, że wolność przekonań, wypowiedzi i działań w sferze publicznej to podstawowe prawa wszystkich obywateli. My, pracownicy CERT Polska, prywatnie również reprezentujemy różne poglądy, w tym polityczne. Zawsze jednak zupełnie naturalne i oczywiste było dla nas to, że w pełnieniu obowiązków na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa kraju oraz niesieniu pomocy osobom poszkodowanym w wyniku cyberprzestępstw nie dyskryminujemy pod żadnym względem osób, które potrzebują naszej pomocy. W szczególności w ostatnim czasie, gdy wielokrotnie udzielaliśmy jej politykom różnych ugrupowań.

Uważamy, że czynnikiem determinującym skuteczne wykonywanie pracy na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa jest wzajemne zaufanie. Nietransparentne i trudne do wyjaśnienia decyzje kadrowe podważają to zaufanie i budzą wątpliwości, czy nasze działania będą oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym. Przypominamy, że NASK jest instytucją nadzorowaną przez Ministra Cyfryzacji, a pozycja kierownika CERT Polska nigdy nie była stanowiskiem politycznym. Nie znając prawdziwych przyczyn rozwiązania umowy z Przemysławem Jaroszewskim, nie jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej oceny sytuacji i naszej przyszłości w CERT Polska.

Przypominamy, że nasz zespół wraz z wejściem w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa od 5 lipca 2018 roku realizuje zadania CSIRT NASK. Obok CSIRT GOV w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz CSIRT MON w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni CSIRT NASK jest jednym z trzech CSIRT-ów poziomu krajowego. Jedno z naszych najważniejszych zadań to obsługa i koordynacja zgłoszeń incydentów cyberbezpieczeństwa zgłaszanych przez podmioty publiczne, operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych oraz obywateli. Oprócz tego monitorujemy i przeciwdziałamy zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, czego jednym z efektów jest prowadzona przez nas lista złośliwych domen, której operatorzy telekomunikacyjni używają do bezpośredniej ochrony polskich internautów przed oszustwami w internecie. Wydajemy publiczne komunikaty na temat aktualnych zagrożeń oraz publikujemy poradniki dla administratorów sieci i obywateli. Prowadzimy również zaawansowane analizy cyberataków i złośliwego oprogramowania, m.in. na rzecz pomocy organom ścigania w najbardziej skomplikowanych śledztwach, a także rozwijamy narzędzia do wykrywania i niwelowania zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Ponadto reprezentujemy nasz kraj w europejskiej sieci CSIRT-ów. Nasze liczne sukcesy w realizacji tych zadań są efektem skutecznego zarządzania Przemysława Jaroszewskiego i zaufania, jakim cieszy się nie tylko wśród pracowników CERT Polska, ale także wśród naszych krajowych i zagranicznych partnerów.

Kierując się troską o utrzymanie i dalszy rozwój naszej instytucji, która ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa polskich użytkowników internetu, zdecydowaliśmy się na wystosowanie niniejszego listu otwartego z nadzieją na konstruktywny dialog.

Z poważaniem
Niżej podpisani pracownicy CERT Polska

Rafał A.
Piotr B.
Piotr B.
Marcin D.
Marek K.
Sebastian K.
Dominik L.
Filip M.
Bartosz M.
Kamil N.
Cezary O.
Daniel O.
Mateusz O.
Michał P.
Paweł P.
Kacper P.
Krzysztof R.
Szymon R.
Szymon S.
Paweł S.
Mateusz S.
Krzysztof S.
Bartosz T.
Dawid T.
Dominik T.
Karol T.
Łukasz T.
Rafał T.
Arkadiusz W.
Robert W.
Bartłomiej W.
Aleksandra W.
Grzegorz Ż.

Wnioski

Dokument podpisany jest przez 32 (zatem 80%) pracowników CERT Polska. Z jego treści możemy wyczytać, że pracownicy nadal nie dowiedzieli się, dlaczego ich szef musiał odejść ze stanowiska. Autorzy podkreślają zarówno zaufanie, jakim darzą swojego byłego szefa, jak i jego zaangażowanie prowadzące do licznych sukcesów zespołu pod jego kierownictwem, wyrażają też obawę, że bez niego skuteczność działania zespołu może spaść, a wraz z nią spadnie poziom bezpieczeństwa Polski. W pełni zgadzam się z tym stanowiskiem.

Autorzy listu podkreślają także apolityczny charakter ich pracy, wskazując chociażby na fakt, że bez względu na swoje osobiste przekonania nie raz udzielali pomocy politykom różnych ugrupowań. Podkreślają również, że stanowisko kierownika CERT Polska nigdy nie było stanowiskiem politycznym.

Z tym też nie mogę się nie zgodzić – ale najwyraźniej niestety czasy się zmieniają i lojalność polityczna coraz częściej jest wymogiem na stanowiskach merytorycznych. Boli to w każdej dziedzinie, ale szczególnie w cyber, gdzie liczba chętnych do pracy za mniejsze wynagrodzenie niż rynkowe nie jest duża i każda chętna i kompetentna osoba jest na wagę złota. Zwolnieniem Przemka Jaroszewskiego minister Cieszyński strzela we własną (i naszą niestety pośrednio też) stopę, pokazując, że nie wystarczy być zaangażowanym fachowcem, by spokojnie wykonywać swoją pracę w administracji rządowej.

Prośba na koniec

W pełni popieram apel sygnatariuszy listu otwartego i mam nadzieję, że ich postulaty zostaną wysłuchane a kolejne decyzje kadrowe będą oparte o kryteria merytoryczne, a nie polityczne. Udostępnijcie ich apel szeroko – (np. na Twitterze), może dzięki temu dotrze do rządzących.