16.10.2019 | 18:32

Agnieszka Wesołowska

Zeskanujemy ci twarz, a ty zapytaj, co z tym dalej zrobimy

Można zgubić paszport, ale twarzy nie zostawimy niechcący na stole w kuchni. Odprawa na lotnisku zostanie uproszczona, jeśli pozwolimy zeskanować sobie twarz. Powstaje jednak pytanie, co dalej dzieje się ze skanem, w czyje ręce może trafić i po co.

Z tajemniczych powodów na wielu lotniskach staję się obiektem zainteresowania kolejnych kontrolujących. To właśnie moje dokumenty „nie chcą wchodzić”, to mój bilet „się nie wczytuje”, a jeśli ktoś przy was dzwoni na bramce, to sprawdźcie, czy nie jest to z metra cięta kobieta, ubrana w leginsy i t-shirt wielkości chustki do nosa. Bo jeśli tak – to ja.

Butów najpewniej nie mam – zdjęte przed bramką podskakują na taśmie, by potem zablokować się w skanerze bagażu i następnie pojedynczo, między cudzymi walizkami, wyjechać, dramatycznie spadając na końcu linii. Są lotniska, gdzie już mnie znają i – smarując mnie paskami wykrywającymi ślady materiałów wybuchowych – uśmiechają się przyjaźnie. Wyjątek stanowi lotnisko w Goleniowie, gdzie uparto się poddawać mnie kontroli osobistej. Nie mają tych pasków. Jeśli macie coś dużego do przemycenia, ustawcie się zaraz za mną, odciągnę uwagę od was lepiej niż wielki, śniady brodacz w galabii. Jeśli puścicie mnie przodem, przepchniecie za mną nawet bazookę i mały czołg.

Osoba taka jak ja powinna marzyć o uproszczeniu wszelkich kontroli lotniskowych.

Odprawimy cię bez kwitka

Pod koniec czerwca media podały wiadomość, że na polskich lotniskach pojawiły się pierwsze bramki do zautomatyzowanej odprawy pasażerów. Bramki ABC (Automated Border Control) miały – według mediów – uprościć odprawę. Moje własne doświadczenia – nie tylko na polskich lotniskach – kazały mi się zastanowić, w jaki sposób takie procedury ułatwiają życie, gdzie w ogóle są te bramki oraz czy taka automatyzacja naprawdę jest gwarancją bezpieczeństwa dla pasażerów, lotnisk i linii lotniczych.

Na maile z zapytaniami o bramki ABC w Polsce odpowiedziały: Straż Graniczna, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury i Lotnisko Chopina w Warszawie.

Straż Graniczna: „od 27 czerwca br. na lotnisku im. Chopina w Warszawie oraz w porcie lotniczym Warszawa-Modlin uruchomione zostały pierwsze w Polsce bramki ABC (ang. Automated Border Control), służące do automatycznej odprawy granicznej podróżnych przekraczających granicę państwową. Podczas odprawy w bramkach ABC dokonywana jest m.in. weryfikacja biometryczna. Urządzenie (bramka ABC) wykonuje tzw. biometryczne porównanie twarzy ze zdjęciem przechowywanym na elektronicznym chipie dokumentu w celu ustalenia, czy osoba, która weszła do bramki, jest rzeczywistym posiadaczem dokumentu. Z bramek ABC mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, którzy posiadają paszporty biometryczne, jak również pełnoletni Polacy posiadający biometryczne dowody osobiste oraz paszporty”.

Straż Graniczna podkreśliła, że podróżni mają możliwość wyboru rodzaju kontroli – mogą bez problemu skorzystać z odprawy tradycyjnej. Jednak SG zachęca do zaufania automatom: „Wdrożenie automatycznej odprawy zwiększa przepustowość odprawy granicznej, ponieważ skraca czas samej odprawy – kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund. Obecnie podczas odprawy granicznej od obywateli państw trzecich (czyli każda osoba mająca obywatelstwo państwa niebędącego członkiem UE), którzy posiadają wizy wydane w systemie VIS, poza weryfikacją twarzy, pobierane są również odciski palców. Założeniem systemu VIS (Wizowego Systemu Informacyjnego) jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o wizę w konsulacie jest tą samą osobą, która przekracza granicę. W tym celu wykorzystywane są dane biometryczne, które pobierane są w konsulacie, a następnie porównywane na granicy”.

Oto szczegółowa informacja na temat systemu VIS: „to system służący wymianie danych dotyczących wiz pomiędzy krajami strefy Schengen, wymianie danych o osobach, które ubiegają się o otrzymanie wizy Schengen, jak również o wydanych wizach, dzięki którym możliwe jest swobodne podróżowanie obywateli państw spoza UE pomiędzy państwami, które zniosły kontrole na swoich granicach wewnętrznych. Placówki konsularne oraz przejścia graniczne w strefie Schengen są połączone z centralną bazą danych VIS”. Przechowanie danych zgromadzonych w VIS odbywa się maksymalnie przez pięć lat. Całość reguluje rozporządzenie (WE) nr 767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS).

A tu film instruktażowy

Straż Graniczna zapewniła, że nie wdraża obecnie innych kontroli o charakterze biometrycznym.

Lotnisko Olsztyn-Mazury dodało, że koszt bramki ABC waha się w granicach 450–500 tys. zł, a większa jego część pokrywana jest przez Wojewodę, zaś około 10% przez lotniska. Olsztyn-Mazury poinformowało Z3S, że w tej chwili nie planuje wdrażania bramek ABC i że bramki biometryczne wykorzystywane są na lotniskach, gdzie ruch pasażerów jest bardzo duży.

Lotnisko Chopina potwierdziło, że bramki zostały już na nim wdrożone. Zainstalowano je we współpracy ze Strażą Graniczną i Wojewodą Mazowieckim. Ponadto podało, że „działa 10 bramek dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów”. A oto informacje o zaletach takiej odprawy: „Dzięki samodzielnej formie kontroli paszportowej zwiększyła się przepustowość odpraw granicznych – kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły dosłownie kilkanaście sekund. Bramka dokonuje weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porównuje dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdza, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, to z kolei pozwala wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej”.

Bramki ABC na świecie

Bramki Automated Border Control wdrażane są powoli na całym świecie. Jak podaje nam Fundacja Panoptykon, docelowo mają zastąpić odprawę z udziałem urzędników, są od dłuższego czasu stosowane np. w Wielkiej Brytanii. Korzyści brzmią przekonująco, ale w zgodnym chórze piewców zalet zautomatyzowanej kontroli paszportowej zdarzają się głosy sceptyków.

Jedną z osób, która wskazuje na liczne wady tego systemu jest Allie Funk, ekspertka we Freedom House, organizacji opiniującej rozwój demokracji i wolności na całym świecie. Funk zajmuje się prawami człowieka, bezpieczeństwem i internetem. Na ogół pracuje nad raportami na powyższe tematy. Jednak po zetknięciu się z systemem ABC na lotnisku w Denver opisała swoje doświadczenia w Wired.

https://twitter.com/alfunk/status/1146054167368273921

W Detroit’s Metro Airport zgłosiła się na lot do Azji Południowo-Wschodniej liniami Delta. Stanęła w szybko przesuwającej się kolejce do automatu – i zastanowiło ją, dlaczego obsługa lotniska ani linii nie poinformowała podróżnych, czy jest jakaś alternatywa do odprawy ABC.

Opuściła więc równo przesuwającą się kolejkę do odprawy i udała się do stanowiska informacyjnego Delta Airlines po więcej wiadomości. Okazało się, że wystarczy zażądać tradycyjnej kontroli paszportowej i można ominąć automat. Takiej weryfikacji tożsamości domaga się jednak tylko 2% podróżnych – trudno się dziwić, przecież to trwa dłużej i wzmaga tylko frustracje osób takich jak ja, wzbudzających podejrzenia obsługi samym tylko groźnym wyglądem.

Ten system w Stanach został wdrożony dzięki wysiłkom administracji Baracka Obamy. Podmioty takie jak linie lotnicze, m.in. Delta, JetBlue, American Airlines, zostały upoważnione do zeskanowania twarzy każdego pasażera, a następnie porównania wyniku skanu ze zdjęciami w chmurze – fotografiami z wiz, paszportów lub powiązanych aplikacji imigracyjnych.

Tak to powinno działać

Jednak Allie Funk twierdzi, że tak wcale nie jest ani łatwiej, ani szybciej, a już na pewno nie jest bezpieczniej. Co ważne, wady te dotyczą bramek nie tylko w Detroit, ale i na całym świecie.

Pierwsza kwestia to zawodność systemu rozpoznawania twarzy. W przypadku mężczyzn rasy białej rozpoznawanie jest rzeczywiście bardzo precyzyjne – wskaźnik wynosi tu aż 99%. Jednak w przypadku czarnych kobiet ten wskaźnik z trudem osiąga 35%, co oznacza, że około 2/3 takich podróżnych ma gwarantowaną dodatkową kontrolę. Funk ma też obawy o mieszanie baz skanów twarzy i wykorzystywanie ich wcale nie do celów uproszczenia kontroli na lotniskach. To rodzi poważne obawy związane z przechowywaniem tych danych. Naruszenia prywatności wydają się nieuniknione. Ujawniono ostatnio, że tysiące zdjęć twarzy ludzi oraz tablic rejestracyjnych było celem cyberataku na amerykańską firmę dysponującą tymi danymi. Można zmienić login, można wymienić numer telefonu, można przygotować od nowa dokumenty – ale nie da się, ot tak, wymienić sobie twarzy.

Funk twierdzi, że program identyfikacji biometrycznej opartej na skanowaniu twarzy powinien zostać wstrzymany, dopóki nie zostaną jasno określone priorytety prywatności podróżnych i nie zostaną usunięte wszelkie wady systemu – techniczne i prawne. Funk określa działania osłabiające entuzjastyczne korzystanie z nowych rozwiązań jako zdrowy sceptycyzm – absolutnie niezbędny na lotniskach.

Tymczasem w Polsce…

W Polsce mamy organizację, która – podobnie jak Funk – zadaje pytania o bezpieczeństwo prywatnych danych i poszanowanie praw obywatelskich.

https://www.facebook.com/Panoptykon/

Panoptykon ucieszył się z możliwości skomentowania kwestii zautomatyzowanej kontroli: „Nie ulega wątpliwości, że bramki są wygodne”. Ale po chwili w odpowiedzi z Fundacji entuzjazmu było o wiele mniej: „Patrząc szerzej na sytuacje, w których dane biometryczne wykorzystywane są do weryfikacji tożsamości, często aspekt wygody przeważa nad potencjalnymi zagrożeniami. Idealnym przykładem jest np. stosowanie odcisku palca zamiast karty na siłownię. W skanowaniu twarzy dla wygody linii lotniczych czy odcisku palca dla jednej karty mniej w portfelu widzimy jednak zagrożenie dla prywatności – te informacje mogą być potencjalnie wykorzystane inaczej, niż spodziewa się tego pasażer czy klient/-ka siłowni. Dane biometryczne mają bardzo wrażliwy charakter – ewentualny wyciek może przynieść dużo bardziej dotkliwe skutki niż wyciek jakichkolwiek innych danych. Nie wiemy, co dzieje się ze skanami twarzy czy palca ani kto może mieć do nich dostęp”.

Jakie jest ryzyko? Panoptykon obawia się wykorzystania biometrycznych danych w innych celach niż te, do których zostały zebrane. „W kontekście kontroli granicznej dochodzi jeszcze jeden problem – bazy, którymi dysponuje państwo, mogą być wzbogacane o aktualne zdjęcia podróżujących (a nie tylko te, które widnieją w paszporcie). Jest to tym bardziej niepokojące w sytuacji, gdy demokratyczna kontrola nad działaniami służb jest zupełnie fikcyjna (nie sprawuje jej ani Prezes UODO, ani sama jednostka, ani nawet sąd)”. Na ten sam aspekt – innych zdjęć z innych baz, nawet z mediów społecznościowych – zwracała uwagę Funk.

Czy Panoptykon uważa, że takie działania są złe i powinno się ich zaniechać? „Nie negujemy tego czy innego rozwiązania. Niepokoi nas jednak to, że rozwiązania wykorzystujące biometrię prezentowane są wyłącznie w kategoriach „innowacji”, bez ogólnej refleksji i debaty publicznej nad potencjalnymi ryzykami i zagrożeniami wynikającymi z tych rozwiązań”.

Jako osoba, która przy każdej kontroli lotniskowej wzbudza podejrzenia większe niż oddział włoskich komandosów w umundurowaniu polowym (to nie jest żart, pozdrawiam moje ulubione lotnisko), zastanawiam się, jak wyglądałaby moja uproszczona kontrola przy bramce ABC. Czy byłoby szybciej i prościej? Dopóki można wybierać – wybiorę, w ramach zdrowego sceptycyzmu, kontrolę tradycyjną. Co mi tam – i tak zawsze budzę zainteresowanie załogi lotniska.

Moje ulubione lotnisko, fot. autorka

Powrót

Komentarze

 • 2019.10.16 19:21 Burczymucha

  Aga, a dlaczego wzbudzasz takie szczegolne zainteresowanie na lotniskach?

  Odpowiedz
  • 2019.10.16 19:34 Agnieszka Wesołowska

   Wyglądam podejrzanie. :/

   Odpowiedz
   • 2019.10.17 20:05 lol

    Przebij to, że zawsze tylko ja musze sciagac buty, jakbym mial tam schowane kilo koki

    Odpowiedz
    • 2019.10.17 21:03 Agnieszka Wesołowska

     Kazali mi nawet ściągać japonki z pianki i dwóch pasków. Bez obcasów. W nich się nie da schować biletu na tramwaj.

     Odpowiedz
 • 2019.10.16 19:29 mmm777

  Jakoś mi się ta amerykańska pani kojarzy z tym:
  .
  „To po prostu stara, głupia guwernantka, ta sama, która nigdy nie wychodziła na ulicę, żeby nie spotkać mężczyzny. Bo mężczyzna – to coś nieprzyzwoitego.
  – Co w nim jest nieprzyzwoitego? – pytano. – Przecież chodzi ubrany.
  – Tak, ale pod spodem jest goły! – odpowiadała guwernantka. – Szkoda waszej fatygi, nie dam się przekonać!”
  .
  Czy ona na codzień chodzi w masce? Chce zaprzeczyć, że ludzie różnie wyglądają – i dzięki temu można ich rozpoznać?
  A jak ktoś rozpozna ją na ulicy – to go pozywa o naruszenie prywatności?

  Odpowiedz
  • 2019.10.17 10:03 WsX

   Nie chodzi tylko o samo skanowanie, ale też o to do czego są czy mogą być wykorzystywane dane biometryczne. Jeśli nie widzisz problemu, to poczytaj jakie są możliwości np. na przykładzie Chin.
   Poza tym czy chodząc po ulicach skanujesz każdą przechodzącą obok osobę? Czy każdego gościa w swoim domy sprawdzasz na portalach społecznościowych? A może sprawdzasz tak sąsiadów? Chcesz zaprzeczyć, że zbieranie i analizowanie Twoich zdjęć przy różnych okazjach np. an lotnisku, ale może też na stadionie, w metrze, w sklepie to nie jest naruszenie prywatności?

   Odpowiedz
  • 2019.10.17 10:04 adrb

   Co to jest według Ciebie naruszenie prywatności?

   Czy gdyby ta osoba chodziła potem za Tobą krok w krok i patrzyła co, gdzie i kiedy robisz, to byłoby to już naruszenie prywatności czy jeszcze nie?

   Odpowiedz
   • 2019.10.17 15:37 Dorian Dąbrowski

    Zdecydowanie tak. W normalnej sytuacji mógłbym takiej osobie powiedzieć żeby przestała za mną chodzić, albo przylać w mordę. Tutaj mogę nie mieć takiego wyboru niedługo.

    Odpowiedz
   • 2019.10.18 08:33 WsX

    Tak, jest to naruszenie prywatności. Nazywa się to stalking i jest karalne.

    Odpowiedz
    • 2019.10.18 15:52 chester

     Samo patrzenie nie jest stalkingiem. Nadużywasz pojęć. Stalking wiąże się z inwazyjnym działaniem, czyli zaglądaniem tam, gdzie nie ma normalnie dostępu, nękanie telefonami, nękanie publicznie. Stalking to znacznie, znacznie więcej niż tylko śledzenie publicznej aktywności jakiejś osoby.

     Odpowiedz
 • 2019.10.16 20:19 Syfer

  Jakie 99% skuteczności dla białych mężczyzn? Do tej pory bramka mi zadziałała raz na 5 prób. Odkąd obsługa poradziła mi zdjąc okulary, (w paszporcie ma zdjęcie z okularami) w ramach protestu po prostu staję do kontroli ludzkiej. Bez okularów jestem ślepy jak kret, zdejmowanie jest nieprzyjemne.

  Odpowiedz
  • 2019.10.16 23:30 Janus

   Powinieneś cię z tego cieszyć. Taką samą skuteczność będą miały systemy, które mają Cię inwigilować.

   Odpowiedz
  • 2019.10.17 10:18 Radek

   Czyli jesteś w tym 1% ludzi, na których nie działa ;)

   Odpowiedz
 • 2019.10.17 00:44 bramkarz

  tylko to żadnego problemu nie rozwiązuje. nadal trzeba przechodzić przez bramkę z wykrywaczem metalu bo jak niby rozpoznawanie twarzy miałoby sprawdzić czy kontrolowany nie wnosi noża, pistoletu albo bomby? to automatyzuje jedynie pracę funkcjonariusza Straży Granicznej który przy lotach poza Schengen sprawdza paszport. zamiast bramki z wykrywaczem metalu mogłoby być https://en.wikipedia.org/wiki/Full_body_scanner ale to jeszcze większe naruszenie prywatności

  Odpowiedz
  • 2019.10.29 11:51 hmmm

   Noz mozna wykonac z materialow ktorych wykrywacz nie wykryje.

   Odpowiedz
  • 2019.10.29 14:35 adam

   przciez takie full body scannery sa juz stosowane od dawna, osobiscie przez taki przechodzilem na Schiphol

   Odpowiedz
 • 2019.10.17 15:19 Marek

  To ciekawe, że autorka najbardziej lubi port lotniczy Szczecin Goleniów. To był do niedawna mój najmniej ulubiony w kraju (latałem z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Szczecina). Z racji małego ruchu i ewidentnej nudy, kontrola bezpieczeństwa była wyjątkowo up….wa i bezsensowna. Był szczególnie jeden pan, który musiał się wykazać i za każdym razem czepiał się albo woreczków na płyny/kosmetyki albo plastykowego paska albo czegoś innego. Żeby nie było – wszystko było zgodne z przepisami i regulacjami, w Berlinie/Frankfurcie/Londynie nikt się nie czepiał ale pan w Goleniowie był mądrzejszy. Zwykły, nadgorliwy faszysta, który musiał się wykazać nad maluczkim pasażerem.

  Od dłuższego czasu na szczęście go nie widziałem a i kontrola jest szybsza i sprawniejsza.

  Odpowiedz
  • 2019.10.17 15:27 Agnieszka Wesołowska

   #ironia

   Odpowiedz
   • 2019.10.22 06:05 Michal

    Niektorzy musza sie wykazac, albo misja im sie wlacza – i mysla, ze to wszystko na serio i oni naprawde bronia przed terrorystami.

    Szczegolnie w Polsce pytania dlaczego, jako jedyni, kaza mi wyciagac cala zawartosc plecaka (obiektywy, etc) na tasme powoduje wzywanie do mnie strazy granicznej ;)

    Pozdrawiam Pyrzowice, gdzie pojawienie sie mojej osoby wywoluje nieznane ludzkosci rodzaje alarmu, dodatkowa kontrole i rozebranie misternie spakowanego plecaka do 7 pojemnikow.

    Pozdrawiam rowniez Okecie, gdzie koledze z trudem udalo sie przekonac „ochrone” ze nie, nie rozbierze topowego obiektywu wartosci auta na czesci pierwsze.

    Takze Frankfurt (ten wiekszy) gdzie moj paszport daje mi darmowa eskorte „VIP” przez cale lotnisko, z uzbrojonym panem za plecami. Na druga kontrole, ktora w sumie jest formalnoscia.

    O co biega, nikt nie wie ;)

    Odpowiedz
    • 2019.10.22 08:24 Agnieszka Wesołowska

     Widzę, że nie tylko ja ma polskich lotniskach mam problem z obiektywami, które jako żywo nie zainteresowały nigdy nikogo za granicą.

     Odpowiedz
 • 2019.10.18 07:50 Kamil

  Uzywalem ostatnio takiej bramki i dziala swietnie. Zgodze sie, ze na duzych lot iskach to jest mega ulga dla poroznych. W UK gdzie uzywalismy zwyklej odprawy czekalismy bardzo dlugo. W Modlinie (wiem to male lotnisko) czekalismy krocej niz w kolejce w biedronce, powaznie.

  Odpowiedz
 • 2019.10.19 13:06 Blob

  Tytuł artykułu powinien brzmieć „Zeskanujemy ci twarz hurtowo”. :D

  Odpowiedz
 • 2019.10.21 15:25 Czytelnik

  Miałem wątpliwą przyjemność korzystać z takiego ABC na którymś z europejskich lotnisk. O ile u mnie poszło w miarę sprawnie, tak widziałem że przede mną wiele osób „utykało” w szklanej budce, bo system nie mógł zmatchować twarzy. Co ciekawe później Pan odpowiedzialny za kontrolę beznamiętnie wciskał guzik otwarcia i mówił, że te skanery tak czasem mają i …tyle. Żadnego dodatkowego sprawdzania, ani nic takiego :) Mam nadzieję, że aktualnie to się zmieniło.

  Odpowiedz
 • 2019.10.23 07:13 Dawid

  Ja nie mam problemu z kontrolą bio, odkąd pamiętam nie działa mi NFC w paszporcie, więc już nawet nie podchodzę do bramek automatycznych.
  No, ale dzięki nim prawie nie ma kolejek do celnika :P

  Z odciskami palców też problem, 3 palce wchodzą a mały dopiero za ~5tym podejściem, może nie swój wziąłem?

  A co do samego ABC, nie powinny te zdjęcia być przetwarzane tylko lokalnie? Paszport kamera? Zbieranie tych danych imo jest niepotrzebne = nielegalne w kontekście RODO?
  Jak coś nie działa i tak jest awaryjnie celnik i kontrola 'na oko’.

  Odpowiedz
  • 2019.10.23 14:59 Romek

   A masz paszport wydany przez państwo Schengen? Bo jeśli tak, to zapisuje się tylko odciski 2 palców, po jednym z każdej dłoni… jeżeli „wchodzi” palec wskazujący, to po co skanują Ci kolejne?
   W dodatku w Polsce małych palców się z założenia nie skanuje.

   Odpowiedz
 • 2019.10.24 21:04 Daniel

  Przecież to jest Wielki Brat wersja 1.0 chyba każdy to widzi. Wystarczy potem to rozszerzyć na kamery monitoringu i kamery na autostradach które de fakto i tak już porównują zdjęcie tablicy rejestracyjnej z wizerunkiem kierowcy.

  Odpowiedz
  • 2019.10.25 02:32 Marek

   Zgoda, to jest Wielki Brat, ale on nie zaczyna się od automatycznych bramek kontroli granicznej, tylko od obowiązkowego oddawania zdjęć twarzy do państwowych baz danych: do dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, itd. I to właśnie jest zjawisko, które należy zlikwidować, a nie bramki z rozpoznawaniem twarzy, bo są one tylko jednym ze skutków, a nie źródłem problemu.

   Pamiętajcie, że są kraje, gdzie zdjęcia paszportowe obywateli NIE SĄ gromadzone w bazach danych – na przykład w (sic!) Wielkiej Brytanii, słynącej skądinąd z agresywnej inwigilacji Internetu razem z innymi służbami państw anglosaskich.

   Odpowiedz
   • 2019.10.28 23:09 Daniel

    To ciekawe co piszesz ale Anglicy najprawdopodobniej nawet nie potrzebują tego robić bo są w tak zwanym „Five Eyes Allience” więc jeśli potrzebują jakiś zdjęć to dostarczy im to jedna z 4 rządowych agencji (ASIO, NSA, CSE, GCHQ)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes

    Odpowiedz
 • 2020.02.13 19:19 Aja

  Szukam wlasnie informacji czy da sie wymienic paszport bezplatnie w zwiazku z nierozpoznawaniem mojej twarzy na zadnym lotnisku,a tu prosze autorka ma podobne problemy z odprawami. Ja mam czesto osobiste kontrole w osobnym pomieszczeniu. A jesli chodzi o paszport to nie operowalam twarzy ani nic z nia inwazyjnego nie robilam, jedynie kolor wlosow zmieniam.Moim zdaniem i nie tylko, na zdjeciu moja twarz jest mega poszerzona a w rzeczywistosci mam podluzna twarz. Problem jest taki ,ze nie moge przejsc przez te bramki po trzeciej probie wysylaja mnie do czlowieka ktory sie przyglada zdjeciu I zawsze pyta czy wlosy farbowalam??normalnie moja twarz sie zmienia po zmianie koloru wlosow ¿? A, ze czesto latam to mnie to denerwuje bo nie znosze przebywac w zatloczonych miejscach i chce jak najszybciej wtedy wyjsc.Na oryginalnym zdjeciu tym od fotografa jestem taka jak w rzeczywistosci,jedynie to w paszporcie jest jakies znieksztalcone.

  Odpowiedz

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

Zeskanujemy ci twarz, a ty zapytaj, co z tym dalej zrobimy

Komentarze