31.03.2021 | 07:22

avatar

redakcja

IBM Cloud Pak 4 Integration – bezpieczne tworzenie integracji między rozproszonymi systemami

Jak bezpiecznie połączyć ze sobą wiele systemów i rozwiązań znajdujących się w różnych środowiskach, tworzonych przez różne podmioty w różnych technologiach? Odpowiedzią na to może być rozwiązanie IBM Cloud Pak for Integration.

Zasoby danych i usługi biznesowe coraz częściej rozsiane są pomiędzy wiele systemów, które nie znajdują się tylko wewnątrz komputerów przedsiębiorstw, ale także w chmurze, w aplikacjach internetowych tworzonych przez różne firmy i hostowanych w nieznanych lokalizacjach. Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest zintegrowanie ich tak, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Rozwiązaniem może być platforma IBM Cloud Pak for Integration, dzięki której można nie tylko podnieść bezpieczeństwo systemów, ale także przyspieszyć ich integrację.

Przedsiębiorstwa mogą bardzo szybko uruchamiać narzędzia WWW dostarczane przez nieznanych wydawców, ułatwiając pracę swoim pracownikom i umożliwiając prowadzenie biznesu. Z drugiej jednak strony wystawiają się na ryzyko niekontrolowanego udostępnienia danych osobom niepowołanym, szantażu, utraty danych, a przede wszystkim utratę dobrego imienia firmy i zły PR.

Zachowanie spójności informacji między wieloma systemami, potrzeba automatycznej wymiany danych między systemami, automatyzacja procesów marketingowych lub sprzedażowych, raportowanie danych handlowych i finansowych czy monitorowanie usług świadczonych klientom stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw.
Dodatkowymi utrudnieniami są efekty niskiej świadomości pracowników firm na temat zagrożeń w sieci Internet. Są to m.in.:

  • ataki na komputery firmowe,
  • kradzież danych z przedsiębiorstwa,
  • blokowanie działania komputerów w celu wyłudzania okupu,
  • wandalizm polegający na podmianie danych na stronach firmowych lub blokowanie dostępu do słabo zabezpieczonych sklepów internetowych i stron WWW przedsiębiorstw,
  • niepowołane wykorzystywanie API do integracji z partnerami biznesowymi w celu kradzieży lub blokady funkcjonowania firm.

Aby bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw sieci i możliwości, jakie daje Internet w zakresie automatyzacji pracy i ułatwień służących prowadzeniu biznesu, potrzebne są sprawdzone i bezpieczne narzędzia do integracji systemów i udostępniania API. IBM Cloud Pak for Integration to rozwiązanie do integracji dowolnych systemów i aplikacji (on-premise oraz cloud), zapewniające kompletny cykl życia dla wszystkich rodzajów integracji w przedsiębiorstwach. Umożliwia przyspieszenie budowy integracji, ciągły rozwój i wersjonowanie rozwiązań integracyjnych, utrzymanie wyższego poziomu bezpieczeństwa, wysoką wydajność, wysoką dostępność integracji, a przede wszystkim obniżenie kosztów integracji, a także ryzyka wandalizmu i kradzieży danych.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, możecie zobaczyć nagranie poświęconego mu webinaru.

Dla pełnej przejrzystości – za publikację tego artykułu pobieramy wynagrodzenie.

Powrót

Zostaw odpowiedź

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na literówkę lub inny błąd techniczny, zapraszamy do formularza kontaktowego. Reagujemy równie szybko.

IBM Cloud Pak 4 Integration – bezpieczne tworzenie integracji między rozproszonymi systemami

Komentarze